Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

DuyHung
DuyHung Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1260

Danh vọng : 2272

Uy tín : 32

Lâm Tắc Từ (Chữ Hán: 林則徐, bính âm: Lin Zexu; 1785 - 1850), nhà chính trị cuối đời Thanh, chủ trương chống thực dân trong cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 42) ở Trung Quốc. Đỗ tiến sĩ. Năm 1838, làm tổng đốc Lưỡng Quảng, được cử làm khâm sai đại thần chỉ huy việc cấm thuốc phiện ở Quảng Châu (đã ra lệnh tịch thu hơn 2 vạn hòm thuốc phiện, tổ chức đánh lui nhiều cuộc tấn công của quân Anh). Năm 1840, cuộc Chiến tranh thuốc phiện giữa Anh và Trung Quốc bùng nổ, Lâm Tắc Từ bị triệu về kinh luận tội và bị đày đi Tân Cương. Năm 1845, được phục chức, làm tổng đốc Vân Quý.

Khổng Tử dạy:

林则徐十无益格言
Cách ngôn 10 điều vô ích của Lâm Tắc Từ

《 十无益 》
一, 存心不善. 风水无益.
二, 不孝父母, 奉神无益.
三, 兄弟不和, 交友无益.
四, 行止不端, 读书无益.
五, 做事乖张, 聪明无益.
六, 心高气傲, 博学无益.
七, 为富不仁, 积聚无益.
八, 巧取人财, 布施无益.
九, 不惜元气, 服药无益.
十, 淫逸骄奢, 仕途无益.

林则徐
(Dịch nghĩa)

1. Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
3. Anh em chẳng hòa, bè bạn vô ích
4. Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích
6. Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích
7. Thời vận không thông, vọng cầu vô ích
8. Trộm cắp của người, bố thí vô ích
9. Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích
10. Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích.

Lâm Tắc Từ


MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH

(chuyển thơ : Trần Quê Hương)

Trong lòng chưa thiện chưa lành
Phong thủy vô ích không thành việc chi
Cha mẹ khi sống... vô nghì
Chết rồi thờ cúng lễ nghi ích gì
Anh em chẳng thuận hòa... thì
Bạn bè ngàn dặm ích chi luận bàn
Hằng ngày hành động tham lam
Đọc sách vô ích, tội phàm mê tâm
Lòng người trái đạo, nghiệp thâm
Thông minh vô ích, khó kham việc đời
Kiêu căng, ngã mạn, chấp thời
Học rộng vô ích, người người lánh xa
Không thông thời vận chánh tà
Vọng cầu vô ích, đạo nhà phù du
Tham lam trộm cắp tội tù
Bố thí vô ích, não ưu buộc ràng
Nguyên khí chẳng giữ linh căn(1)
Uống thuốc vô ích, bệnh càng lụy thân
Tà dâm(2) loạn phép gia luân
Âm đức vô ích, phước phần mòn hao

_________________
(1) Linh căn: tâm tánh, chơn tánh trong sạch
(2) Tà dâm: ngoại tình, không giữ đạo nghĩa vợ chồng(Ngọc Châu phổ thơ)

1. 存心不善,风水无益;
Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích

Mang tâm bất thiện uổng mong cầu,
Phong thủy truy tìm mãi tận đâu?
Tâm đức đổi thay lòng dối trá,
Tánh hiền cải sửa dạ thâm sâu.
Tâm chơn cửa phước thênh thang mở,
Lòng chánh đường danh bát ngát thâu.
Phong thủy tự tâm không tự cảnh,
Mang tâm bất thiện uổng mong cầu.

2. 不孝父母,奉神无益;
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

Bất hiếu Mẹ Cha lỗi đạo trời,
Tôn thờ lúc chết uổng công thôi.
Thâm ân dưỡng dục ơn hơn biển,
Đức lớn cù lao nghĩa vượt trời.
Thăm thẳm biển đông khôn sánh ví,
Trập trùng núi thái khó so lời.
Mẹ Cha tại thế không cung dưỡng,
Vô ích cúng dâng lúc chết rồi.

3. 兄弟不和,交友无益;
Anh em chẳng hòa, bè bạn vô ích

Anh em cốt nhục tánh thâm tình,
Bè bạn sao bằng nghĩa đệ huỳnh.
Vỏ đậu nấu thân, mình tội khổ,
Nồi da xáo thịt, xác đau hình.
Anh em nghĩa trọng nên trân quí,
Bè bạn tình sâu mới sáng minh.
Nếu chẳng yêu thương tình cốt nhục,
Bạn bè vô ích uổng giao tình.

4. 行止不端,读书无益;
Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích

Đọc sách nhiều chi chẳng tạo lành?
Chuyên làm bất chánh phước sao sanh?
Phật kinh cội gốc khuyên hành thiện,
Thánh sách bước đầu học đạo nhân.
Sửa đổi lòng mê tâm dưỡng chánh,
Trau dồi trí sáng đức thành chân.
Học câu tạo phước cho nhân thế,
Lợi ích nhân sanh cố thực hành.

5. 作事乖张,聪明无益;
Làm trái lòng người, thông minh vô ích

Người kia trí huệ sáng thông minh,
Ỷ giỏi tài cao tánh hợm mình.
Nghịch trái lòng người tài bất dụng,
Thuận vâng ý Thánh đức cao minh.
Đức dày ắt hẳn tâm linh mở,
Phước thiển sao không giới đức gìn?
Trí sáng nuôi thân tâm hiệp chúng,
Không làm vô ích kiếp nhân sanh.
6. 心高气傲,博学无益
Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích

Kiêu căng ngã mạn rẽ khinh đời,
Học rộng làm gì vô ích thôi.
Kiêu căng hoán đổi thành tâm Thánh,
Ngã mạn trau tâm dưỡng nết trời.
Sách sử làu thông tâm rộng mở,
Kinh văn bác lãm đức vun bồi.
Đem tài học rộng ra giúp thế,
Truyền bá hạnh lành khắp nơi nơi.

7. 时运不通,妄求无益
Thời vận không thông, vọng cầu vô ích

Thời vận không thông lọ phải cầu,
Nghiệp xưa tác tạo tránh nơi đâu.
Non cao khó dưỡng người gây nghiệp,
Biển rộng khôn dung kẻ tạo sầu.
Phước hưởng duyên lành nhờ ý sáng.
Quả gieo hạnh phúc tự tâm trau.
Oan khiên muốn giải lo tu sửa,
Vô ích cầu mong uổng vọng cầu.

8. 妄取人财,布施无益
Trộm cắp của người, bố thí vô ích

Đức tốt, tâm lành, tánh tự thanh,
Của người trộm cắp uổng tâm thành.
Phật, Trời chẳng chứng tâm phi nghĩa,
Tiên, Thánh đâu dùng dạ bất nhân.
Bác ái thanh tâm hành phước báu,
Từ bi vận trí tạo duyên lành.
Nhân lành kiếp kiếp hoa xinh nở,
Vô ích tâm tham uổng phước lành.

9. 不惜元气,服药无益;
Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

Thân thể kiện khang vốn tự mình,
Ăn chơi quá độ họa thân sinh.
Thuốc Thần bổ quí tuồng vô ích,
Dược Thánh cao minh cũng khó gìn.
Thuốc quí tự thân nuôi dưỡng khí,
Linh đơn nơi tánh giữ thần tinh.
Chẳng gìn nguyên khí linh đơn uổng,
Vô ích tìm cầu thuốc diệu minh.

10. 淫恶肆欲,阴骘无益
Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích,

Muốn cầu âm đức phước thâm sâu,
Loạn phép tà dâm uổng vọng cầu.
Yểm cựu sanh lòng hư nghĩa trước,
Nghinh tân tạo tánh hủy duyên sau.
Dâm bôn tội lỗi càng vương nợ,
Dục ái oan khiên khó gỡ sầu.
Muốn tạo duyên lành mau tự tỉnh,
Tâm lành chính trực phước thâm sâu.
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất