Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh 16594410

QĐND - Ngày 19-5, cả nước sôi nổi kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hai năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành được trên mọi mặt của đời sống xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo ra thế và lực mới để đất nước phát triển toàn diện, hợp lý và vững chắc.

Thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng tôn kính đối với Bác kính yêu-Vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Người suốt một đời vì nước, vì dân. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, cùng sự hòa quyện tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, để học Bác và làm theo Bác, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải nỗ lực phấn đấu làm nhiều việc tốt vì lợi ích của đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta thực sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay. Những kết quả bước đầu đó góp phần quan trọng tạo nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng có chất lượng chính là một trong những giải pháp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện trọn vẹn những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2013, chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định: “Học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Vì vậy, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, kính dân, phải thân với dân, gần nhân dân để hiểu được nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại…”. Soi rọi những tư tưởng sáng ngời giàu giá trị nhân văn ấy của Bác vào thực tiễn của đời sống xã hội hôm nay, mới thấy đây là những đòi hỏi có tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng. Thực hiện nội dung cốt lõi của chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2013 đặt ra yêu cầu phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đây vừa là yêu cầu, là nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; của mỗi tổ chức đảng; vừa là cơ hội thuận lợi để từng cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa chữa khuyết điểm, tự hoàn thiện mình.

Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hai năm thực hiện Chỉ thị 03, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, bám sát thực tiễn hoạt động phong phú để đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp. Quá trình thực hiện, phải luôn quán triệt tư tưởng: Tổ chức chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh nóng vội, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ, gây mất đoàn kết nội bộ…

Suốt 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã tỏ rõ bản chất của đội quân cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc trên các lĩnh vực công tác, mà vấn đề cốt lõi là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện đem hết tài trí, sức lực của mình hiến dâng cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho nhân dân; xứng đáng là đội quân cách mạng mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Cựu học viên đã viết:

...Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Vì vậy, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, kính dân, phải thân với dân, gần nhân dân để hiểu được nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại…”...
Xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 123 của Bác. Mong rằng những đ/c Cán bộ, đảng viên hiện nay đang kế tục sự nghiệp của Bác sẽ thực tâm làm đúng theo những gì Bác dạy để đất nước được giàu mạnh, xã hội được bình yên,nhân dân được hạnh phúc.

_________________

Thôi bắn!...Tháo đạn!...Đứng dậy!...
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất