Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

Giải thưởng và danh hiệu của MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 5star_2MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Kdown_5star1
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 5-5MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 5star_award

MiniTool Partition Wizard has been developed as Home, Professional, Server, Enterprise and Technician Edition. If you can't determine which edition is the best for you, please contact support@minitool.ca for help.


HomeProfessionalServerEnterpriseTechnician
Extend Partition:
Extend partition with one step.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Split Partition:
Split one partition into two safely.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Basic Partitioning:
Create Partition, Format Partition and more.
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Advanced Partitioning:
Convert Partition, Explore Partition, Resize/Move Partition, Align Partition
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Copy Features:
Partition Copy Wizard, Disk Copy Wizard
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Partition Recovery:
Restore Partition after accidental deletion
MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows 2000 Professional, Windows XP 32 bit, Windows Vista 32 bit, Windows 7 32 bit, Windows 8 32 bitMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows XP 64 bit, Windows Vista 64 bit, Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bitMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Support Linux Ext2, Ext3 file systemMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Hot extending NTFS Partition without rebootMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Merge PartitionMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Support Windows Dynamic DiskMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Convert dynamic disk to basic without data lossMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
change cluster size without data lossMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Supports Windows 2003/2008/2008-R2/2012 Server (32 and 64 bit), Windows 2000 Server/Advanced ServerMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Allows usage within business environmentMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT YesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
Allows unlimited usage within one companyMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes-
Allows unlimited usage within unlimited companiesMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT ErrorMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Yes
LicenseFreeUS$ 29.00US$ 129.00US$ 379.00US$ 699.00
Tech-supportby emailby emailby email & by phoneby email & by phoneby email & by phone

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT DownloadDownloadMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy NowMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy NowMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy NowMiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT BuyBuy Now
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11


MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pwhe10

MiniTool® Partition Wizard Home Edition được test thành công trên ổ cứng dùng GPT với Windows 8. Tốc độ merge, split, resize partition rất nhanh. Có lẽ MiniTool Partition Wizard hiện là phần mềm duy nhất làm được việc này khi dùng với Boot CD. Hơn nữa, công ty đến từ VANCOUVER, B.C., Canada này còn hào phóng hơn các hãng khác khi tặng không cho người dùng phiên bản Home Edition chạy với Windows cùng với chức năng Boot Media Builder để tạo Bootable CD:

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot1

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Boot2

... hoặc tạo Bootable Flash Driver:

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive1

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive2

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pw-flash-drive3

Vote cho Partition Wizard - Magic Partition Software ! Công ty MiniTool Solution Ltd sản xuất những công cụ Mini nhưng lại làm được những việc rất ư là Great !
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Professinal

MiniTool Partition Wizard Professional Edition + Boot Media Builder - quản lý và làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước các phân vùng, tạo ra một phân vùng mới trên ổ đĩa cứng của bạn, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Cho phép bạn làm việc không chỉ với các ổ đĩa cứng và đĩa cá nhân được kết hợp thành RAID-mảng.

Công dụng :

• Tạo phân vùng chính và phụ của một đĩa cứng
• Hỗ trợ cho RAID
• Chuyển đổi một phân vùng với một phân vùng FAT sang NTFS
• Hỗ trợ cho các ổ đĩa và phân vùng lớn hơn 2 TB
• Sao chép một trong những phân vùng
• Clone toàn bộ cứng ổ đĩa (tạo ra một bản sao trên một ổ đĩa vật lý khác nhau).
• Tùy chọn này cho phép Bản đồ đĩa trực quan hiển thị cấu trúc của phân vùng và ổ đĩa cứng.
• Khôi phục MBR khởi động khu vực.
• Thay đổi năng động đĩa để cơ bản.
• Kiểm tra ổ cứng của bạn.
• Hide / hiển thị phần.
• Cài đặt của phân vùng.
• Chỉ định thư mục tương ứng. Selective chiếm đoạt phần chữ cái cần thiết theo yêu cầu.
• Thay đổi số, ID Type.

Thay thế Partition Magic, MiniTool Partition Wizard Professional Edition là một phần mềm phân vùng ảo thuật tối ưu hóa cho môi trường kinh doanh với các tính năng tiên tiến như Merge phân vùng, Chuyển đổi đĩa Dynamic đĩa cơ bản và Thay đổi kích thước cluster. Người dùng doanh nghiệp và quản trị hệ thống có thể sử dụng quản lý phân vùng ảo thuật của chúng tôi để thay đổi kích cỡ phân vùng Partition Di chuyển,, Kết hợp các phân vùng, Kích Change Cluster, Copy Partition, Sao chép đĩa, Tạo, xóa và định dạng phân vùng, Chuyển đổi và Khám phá các phân vùng, Hide và Unhide phân vùng, Chuyển đổi năng động đĩa vào đĩa cơ bản và nhiều hơn nữa. Phần mềm phân vùng ảo thuật của chúng tôi hỗ trợ Windows 2000, XP, Vista,Windows 7 và Windows 8. MiniTool Partition Wizard Professional Edition có thể được sử dụng trong môi trường kinh doanh.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Sinhvi10

Các tính năng và hướng dẫn sử dụng

• Resize / Move phân vùng: Dễ dàng thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không mất dữ liệu
• Tạo, Định dạng, Xóa phân vùng
• Chuyển đổi định dạng phân vùng từ FAT sang NTFS
• Hide và Unhide : phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động, Label Drive thư mục
• Merge : gộp phân vùng
• Hot Mở rộng phân vùng mà không cần khởi động lại. NEW!
• Thay đổi kích thước cluster mà không mất dữ liệu. NEW!
• Hỗ trợ Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: sao chép toàn bộ phân vùng không gian chưa file-by-file với hiệu suất cao. di chuyển công nghệ. Sao lưu dữ liệu hoặc di chuyển mà không có bất kỳ mất dữ liệu.
• Phục hồi phân vùng: Quét đĩa để khôi phục phân vùng bị xóa hoặc bị hư hỏng
• Hard Disk Copy: Sao chép toàn bộ đĩa diskquickly và dễ dàng với một công nghệ nhân bản dữ liệu khác nhau. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ Hệ điều hành Windows 32/64 bit.
• Thể hiện trực quan thay đổi cấu hình ổ đĩa / phân vùng của bạn để xem trước trước khi áp dụng.
• Hỗ trợ RAID.
• Hỗ trợ ổ đĩa duy nhất hoặc phân vùng lớn hơn so với 2 TB
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.
• Set phân vùng chính.
• Set phân vùng như là logic.
• Xây dựng lại MBR.
• Chuyển đổi đĩa Dynamic để đĩa cơ bản.
• Kiểm tra bề mặt đĩa.
• Kiểm tra bề mặt phân vùng.
• Thay đổi số phân vùng nối tiếp.
• Thay đổi phân vùng Loại ID.

OC : Windows XP/Vista/7/8
Kích thước : 11,462MB

Download v7.5.1 full:

4share: http://up.4share.vn/f/7d4f484f4f454e49/pwpe7.5.1.rar
Dropbox : https://www.dropbox.com/s/hsfn363no3erp5e/pwpe7.5.1.zip

Download v8.1.1 full:MiniTool Partition Wizard Professional Edition 8.1.1:Boot.Media.Builder.8.1.1:Hướng dẫn patch:
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Server

MiniTool Partition Wizard Server Edition là chương trình quản lý phân vùng máy chủ được thiết kế riêng cho Windows Server 2000/2003/2008/2012 và cả không phải là server như Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Phiên bản partition manager server của chúng tôi được thiết kế dành cho quản trị viên hệ thống và người dùng chuyên nghiệp để quản lý các phân vùng đĩa server hoặc không phải server. Khi bạn sử dụng chức năng "Move/Resize Partition", công nghệ Enhanced Data Protecting sẽ đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn khi mất điện hoặc lỗi phần cứng.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Delete

Tính năng:

• Dễ dàng di chuyển/định lại kích thước phân vùng mà không bị mất dữ liệu.
• Tạo, format, xóa phân vùng.
• Chuyển đổi định dạng phân vùng từ FAT sang NTFS.
• Ẩn và hiện phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động,…
• Thay đổi kích thước cluster mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ toàn diện Windows Dynamic Disk Volume.
• Sao chép phân vùng: sao chép toàn bộ phân vùng đến khoảng trống chưa phân bổ theo từng tập tin với hiệu suất cao. Sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu mà không bị mất dữ liệu.
• Khôi phục phân vùng: quét ổ đĩa để khôi phục những phân vùng đã xóa hoặc bị lỗi.
• Sao chép đĩa cứng: sao chép toàn bộ đĩa sang đĩa khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không bị mất mát.
• Hỗ trợ đĩa đơn hoặc phân vùng lớn hơn 2 TB.
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.


Download v7.6

Kleii : https://www.kleii.com/f/5042bd7b882567ae6d002b09
Dropbox : pwse7.6.zipBootMediaBuilder_pwse76.zip
Fileserve: pwse76.iso File size: 42.73 MB

Download v8.1.1

MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1 + Keygen (password : yoechua.com)

How to Activate MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1 :

1. Install MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1
2. Never in the first run MiniTool Partition Wizard Server Edition 8.1.1
3. Turn off antivirus and internet
4. Run keygen to get the serial number , and enter the serial number into MiniTool Partition Wizard Server
5. Edition 8.1.1
6. Completed .
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Pwte710

MiniTool Partition Wizard Technician Edition Retail + Boot Media Builder - ứng dụng chia ổ cứng hàng đầu hiện nay, không bị lỗi ngay cả khi bị cúp điện. Hiện đã có phiên bản Technician Edition 8.1.1 tại trang chủ.

As a partition magic alternative, MiniTool Partition Wizard is a magic partition software optimized for business environment with advanced features such as Merge Partition, Convert Dynamic disk to Basic disk and Change cluster size. Business users and system administrators can use our magic partition manager to Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk and much more. Our partition magic software supports Windows 2000, XP, Vista and Windows 7. And MiniTool Partition Wizard Professional Edition could be used in business environment.

Features:

• Resize/Move Partition: Easily resize/move partition without data loss.
• Create, Format, Delete Partition.
• Convert Partition format from FAT to NTFS.
• Hide and Unhide Partitions, set active partition, label drive letter.
• Merge Partition. NEW!
• Hot Extend Partition without reboot. NEW!
• Change cluster size without data loss. NEW!
• Support Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: Copy entire partition to unallocated space with high performance file-by-file. moving technology. Backup or move data without any data loss.
• Partition Recovery: Scan disk to restore deleted or damaged partitions.
• Hard Disk Copy: Copy an entire disk to a different diskquickly and easily with data clone technology. Backup disk data without data loss.
• Support Windows 32/64 bit Operating Systems.
• Visually demonstrate your disk/partition configuration to preview changes before apply.
• Support RAID.
• Support single disks or partitions larger than 2 TB
• Support up to 32 hard disks within one system.
• Set partition as primary.
• Set partition as logical.
• Rebuild MBR.
• Convert Dynamic Disk to Basic Disk.
• Disk Surface Test.
• Partition Surface Test.
• Change Partition Serial Number.
• Change Partition Type ID.

Home Page - www.partitionwizard.com

Các tính năng

• Thay đổi kích thước / Di chuyển phân vùng: Dễ dàng thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không mất dữ liệu.
• Tạo, định dạng, xóa phân vùng.
• Chuyển đổi định dạng phân vùng ....
• Ẩn và Bỏ ẩn phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động, nhãn ký tự ổ đĩa.
• Kết hợp các phân vùng. NEW!
• Hot! Mở rộng phân vùng mà không cần khởi động lại. MỚI!
• Thay đổi kích thước "Custer" mà không mất dữ liệu. MỚI!
• Hỗ trợ Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: Sao chép toàn bộ phân vùng không gian chưa được chỉ định với hiệu suất cao công nghệ hoạt động ''file-by-file'' . Sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu mà không có bất kỳ mất mát dữ liệu.
• Partition Recovery: Quét đĩa để khôi phục phân vùng bị xóa hoặc bị hư hỏng.
• Hard Disk Copy: Sao chép toàn bộ đĩa sang đĩa khác nhanh chóng và dễ dàng với dữ liệu bản sao khác nhau. Sao lưu dữ liệu đĩa mà không mất dữ liệu.
• Hỗ trợ hệ điều hành Windows 32/64 bit .
• Trình bày trực quan cấu hình các đĩa / phân vùng để xem trước những thay đổi trước khi áp dụng.
• Hỗ trợ RAID.
• Hỗ trợ ổ đĩa đơn hoặc phân vùng lớn hơn 2 TB
• Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.
• Thiết lập phân vùng chính.
• Thiết lập cho hợp lý phân vùng
• Xây dựng lại MBR.
• Chuyển đổi đĩa Dynamic đến đĩa cơ bản.
• Kiểm tra bề mặt đĩa.
• Kiểm tra bề mặt phân vùng.
• Thay đổi số Serial của phân vùng
• Thay đổi "Type ID" của phân vùng. 

Những nguyên tắc chung của các phần mềm phân vùng

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 02-04-10
Download :

Link box.com, hoặc 4share.vn, hoặc mega.co.nz, hoặc putlocker.com, hoặc zippyshare.com, hoặc depositfiles.com

Link (PE, cũng là portable): 7.8 (Technician version) - giải nén và chạy file MTPWizard.exe
box.com

Xem hướng dẫn sử dụng
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11


MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Jpg10

MiniTool Partition Wizard Professional Edition 9.1 là một trong những chương trình phần mềm giúp người dùng tạo phân vùng ổ cứng. Nó cho phép người dùng tạo phân vùng mới, gộp lại các phân vùng, chỉnh sửa, chuyển đổi định dạng phân vùng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các tính năng của phần mềm MiniTool Partition Wizard Pro 9.1bản quyền


 • Sắp xếp dữ liệu trong tất cả phân vùng, hoặc vùng chỉ định.
 • Tạo, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa phân vùng, thay đổi kích thước mà không ảnh hưởng tới dữ liệu.
 • Mở rộng hoặc hợp nhất phân vùng.
 • Chuyển đổi các định dạng phân vùng.
 • Khôi phục phân vùng bị xóa, hoặc bị lỗi.
 • Hỗ trợ nhiều đĩa cứng trong một hệ thống.
 • Sao lưu dữ liệu nhanh chóng, không gây mất dữ liệu.
 • Hỗ trợ chuyển đổi đĩa MBR thành đĩa GPT, GPT thành đĩa MBR.

……………………………………………………

Cách sở hữu phần mềm  MiniTool Partition Wizard Pro 9.1 bản quyền miễn phí

Bước 1: Tải phần mềm tại phần mềm MiniTool Partition Wizard Pro 9.1bản quyền

- Yêu cầu hệ thống: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP 32 | 64-bit

Bước 2: Cài đặt phần mềm với license key: MU86GR88GAG7GRUEMTTCM7GGCUX5GK8T

Lưu ý: Đây là bản quyền dùng phần mềm trọn đời và không update.

      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Download MiniTool.PWTE.10
MiniTool Partition Wizard Pro 10 Full

Tháng 2/2017, nhà phát triển của phần mềm nổi tiếng Minitool Partition Wizard đã cho ra mắt phiên bản 10.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 16830910

Tính năng thì cũng giống so với các phiên bản trước, các bạn xem tại đây:

MiniTool Partition Wizard Pro Edition 9.1 Full Key - Quản lí phân vùng ổ cứng

Ở bản này với cái nhìn đầu tiên thì nó làm theo phong cách phẳng phù hợp với giao diện Windows 10 hơn.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT 110

Còn về tính năng có những điểm mới:


 • Create, format, delete, copy, label, wipe exFAT partition, and more...
 • Copy MBR disk to GPT disk, including the system disk.
 • Convert system disk from MBR to GPT.
 • Copy system required partition only or copy the entire system disk.
 • Support HD resolution (4K, 5K).


Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải và cài đặt chương trình.

Bước 2: Copy file Pas2.dll trong thư mục Fix vào thư mục cài đặt: C:\Program Files\MiniTool Partition Wizard 10

Lưu ý: Xem Windows đang sử dụng phiên bản 32 bit (x86) hay 64 bit (x64) mà copy cho phù hợp.

Bước 3: Thành công.

      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2 F.U.L.L bản quyền mới nhất

MiniTool Partition Wizard Technician 10 một trong những ứng dụng quản lý phân vùng ổ cứng tốt nhất hiện nay. Trong bài viết này mình xin chia sẻ link tải MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2 F.U.L.L mới nhất bản quyền kích hoạt tự động.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Minito10

Download MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2

MiniTool Partition Wizard Technician ứng dụng quản lý mạnh mẽ để làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước phân vùng, tạo phân vùng mới trên đĩa cứng, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Partition Wizard có một giao diện người dùng thân thiện sẽ được hiểu bởi hầu hết các người sử dụng nhiều hoặc ít được đào tạo.

Các MiniTool Partition Wizard Technician Edition hỗ trợ FAT, NTFS, EXT và Linux Swap hệ thống tập tin, và tất cả các loại đĩa cứng mà Windows nhận ra, bao gồm cả mảng RAID. Chương trình này cũng tương thích với các bảng của tiêu chuẩn MBR và GPT.

MiniTool Partition Wizard - phần mềm quản lý và phân vùng ổ cứng tốt nhất hỗ trợ GPT Minito11

Tính năng, đặc điểm:


 • Tạo các phân vùng chính và hợp lý của đĩa cứng.
 • Hỗ trợ cho RAID.
 • Chuyển đổi một phân vùng với hệ thống tập tin FAT sang phân vùng với hệ thống tệp NTFS.
 • Hỗ trợ cho đĩa và phân vùng lớn hơn 3 TB.
 • Sao chép một trong các phần.
 • Sao chép toàn bộ đĩa cứng (tạo một bản sao chính xác trên một đĩa vật lý khác).
 • Tùy chọn Disk Map cho phép bạn hiển thị trực quan cấu trúc phân vùng và đĩa cứng.
 • Khôi phục vùng khởi động MBR.
 • Thay đổi đĩa động thành đĩa cơ bản.
 • Kiểm tra sức khoẻ của đĩa cứng.
 • Ẩn / hiển thị một phần.
 • Thiết lập phân vùng hoạt động.
 • Gán một bức thư tương ứng cho phần. Chỉ định gán ký tự mong muốn cho phần theo yêu cầu của người dùng.
 • Thay đổi số serial và các thông số ID.
 • Căn chỉnh tất cả các phân vùng hoặc phân vùng được phân bổ để tối ưu hóa hiệu năng đĩa cứng
 • Tốc độ nhanh hơn và bảo mật cao hơn


What’s new in Partition Wizard 10.2.2:


 • Add Japanese language.
 • Optimize offline registration.
 • Bug fix for lock volume failed.
 • Bug fix for partition table lost when converting removable disk from MBR to GPT.


MiniTool Partition Wizard Technician 10.2.2 F.U.L.L FinalWinPE MiniTool Partition Wizard 10.2.2 Technician


      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất