Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

LOVE quotion » Advanced Search

Tìm thấy 4 mục

Nghiên cứu dưới đây được thực hiện với UniFi Network Application 7.0.25 (28/3/2022) trên unifi-docker . Các thiết bị mạng bao gồm Unifi Switch với USW Firmware 6.2.11 , Unifi AP new 6.0.15 (24/3/2022). Gateway sử dụng Synology Router RT2600ac với nhiều tính năng bảo mật nâng cao.

Lỗi này ít gặp nhưng nếu có sẽ khó chịu: Trường hợp trong một mạng LAN, có từ 02 Unifi switch nhưng không có Unifi router mà sử dụng của hãng khác để làm gateway (xem sơ đồ mạng vẽ bằng draw.io - có thể dùng các phần mềm khác để vẽ lại chi tiết hơn).

Trong ứng dụng Unifi Network (controller), mở tab Unifi device ta thấy uplink port của switch này (US-8-60W#1) lại là uplink port của switch kia (US-8-150W#1) và ngược lại.

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Uni01b11

Thực tế, switch US-8-60W được gắn với port 3, switch US-8-150W được gắn với port 4 của router RT2600ac . 2 port hiện để default, không aggregate (gộp).

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Cdn-vi10

Hiện tượng này gây ra tình trạng vòng lặp khiến ta không thể sử dụng tính năng Topology của ứng dụng UniFi Network.

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Uni0211

Kỳ lạ hơn, với Unifi Access Point AP-LR mà Ubiquity cảnh báo không còn hỗ trợ (Firmware and security updates are no longer supported. The device was fully supported until Mar 1, 2021.)

Thủ thuật tạm thời khắc phục lỗi:


Lưu ý:

- Tuy nhiên, theo topology này, gateway vẫn là 01 thiết bị có uplink từ Unifi switch nên khả năng vẫn LOOP ngay cả khi chỉ có 01 switch??? Thủ thuật trên chỉ mang tính thử nghiệm, không phải là cách làm chính thống. Bởi vì nếu thực hiện sửa lỗi như trên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể kết nối với các thiết bị trong switch này khi đang kết nối với switch kia và ngược lại.

Tôi đã liên hệ với Ubiquiti hỗ trợ hôm 31/3/2022.

Trước mắt họ đã tiếp nhận và trả lời hôm 1/4/2022: "The loop situation shown in the portal does it in any way possibly relate to misconfiguration on physical end or this is more of a UI issue ? There are improvements planned for the topology page in future versions".

Và sau nhiều lần diễn giải, ngày 13/4/2022, Ubiquiti cho rằng: "The switch FC:EC:DA:4C:21:BB (US-8-60W) and E0:63:DA:28:39:94 (US-8-150W) are connected to the router. This is happening because these devices use LLDP to detect other devices and populate the topology page. In your scenario, the lldp packet from one switch is going to the router and forwarded to other switch and vice versa. This is causing the topology issue.

This is currently reported and we will be addressing in some form. The topology page would work ideally if the whole stack is Unifi."

Hy vọng phiên bản mới hơn Unifi Controller 7.0.25 có thể không còn lỗi này nếu hãng UBNT tiếp nhận và sửa lỗi.

Config Xiaomi Router Mini với firmware Padavan (XRMWRT) dùng IPTV

Topics tagged under 1 on LOVE quotion 720px-10

Прошивка роутера Xiaomi WiFi Mini от Padavan или Asus
DMZ setup with router Asus RT-N56U
Mini-FAQ for routers ASUS RT-N14U/N56U/N65U/N11P/AC51U/AC54U/AC1200HP/N56UB1
Xiaomi Router Mini with full Unifi support, turn into a beast with custom asus rom!
[TUTORIAL + REVIEW] XIAOMI MINI ROUTER - PADAVAN ASUS - T

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Screen27 Topics tagged under 1 on LOVE quotion Ralink10

Card wifi MediaTek 7630  hoặc Ralink  cần chỉnh lại Country Region  #1 (1-13) để tương thich với Region Code ngoài US

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Wifi10

Hoặc chọn Region code trên ASUS Router là USA (chanels 1-11) hoặc cố định kênh trong Radio Chanel

IPTV với STB của Viettel:


IPTV không cần STB với FPT, VNPT:


Topics tagged under 1 on LOVE quotion Padava21
Set IP tĩnh cho từng thiết bị (nếu muốn)

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Padava19
Enable firewall cho router và các chức năng nâng cao cho tường lửa 

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Padava20
Mở cổng ngoài để có thể đăng nhập router từ cổng WAN

Lưu ý: What are the existing network interfaces (transcript naming interfaces)?

br0 = LAN + WLAN + AP-Client + WDS
eth2 = Ethernet interface GMAC1, that connected to the switch (trunk port).
eth2.1 = LAN (VLAN VID1)
eth2.2 = WAN (VLAN VID2)
ra0 = WLAN 2.4GHz
ra1 = WLAN 2.4GHz Guest

rai0 = WLAN 5GHz
rai1 = WLAN 5GHz Guest
apcli0 = AP-Client 5GHz
apclii0 = AP-Client 2.4GHz
wds0-wds3 = WDS 5GHz
wdsi0-wdsi3 = WDS 2.4GHz


CMD cho cấu hình bước đầu:

passwd
wget http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/stable/PandoraBox-ralink-mt7620-xiaomi-mini-squashfs-sysupgrade-r1024-20150608.bin -P /tmp
cat /proc/mtd
df -h
cp /dev/mtd2 /tmp/mtd2.bin
mtd_storage.sh save
mtd_write write /tmp/mtd2.bin Factory
mtd_write write /tmp/mtd0.bin Bootloader


IFCONFIG có được sau khi thiết lập IPTV Viettel:

/home/root # ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr F0:B4:29:7F:00:0C
         inet addr:10.1.6.8  Bcast:10.1.7.255  Mask:255.255.254.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:1682538 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2750833 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:160157263 (152.7 MiB)  TX bytes:3690113106 (3.4 GiB)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr F0:B4:29:7F:00:0C
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:4319398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2186858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:5376311057 (5.0 GiB)  TX bytes:598344504 (570.6 MiB)
         Interrupt:5

eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr F0:B4:29:7F:00:0C
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:294054 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:274716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:28217357 (26.9 MiB)  TX bytes:81661769 (77.8 MiB)

eth2.35   Link encap:Ethernet  HWaddr EC:08:6B:57:EE:9D
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:2717419 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1856863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:3546014242 (3.3 GiB)  TX bytes:497157012 (474.1 MiB)

eth2.36   Link encap:Ethernet  HWaddr EC:08:6B:57:EE:9D
         inet addr:10.171.252.3  Bcast:10.171.252.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:1236022 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:399 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:1699331190 (1.5 GiB)  TX bytes:91710 (89.5 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
         RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:17468 (17.0 KiB)  TX bytes:17468 (17.0 KiB)

ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
         inet addr:115.77.186.189  P-t-P:115.77.184.1  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
         RX packets:2662580 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1799980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:3
         RX bytes:3495012782 (3.2 GiB)  TX bytes:448561591 (427.7 MiB)

ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr F0:B4:29:7F:00:0D
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:291376 errors:13 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:319758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:117968156 (112.5 MiB)  TX bytes:222846447 (212.5 MiB)
         Interrupt:6

ra1       Link encap:Ethernet  HWaddr F2:B4:29:7C:00:0D
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:1344982 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2396673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:121267596 (115.6 MiB)  TX bytes:3420510873 (3.1 GiB)

rai0      Link encap:Ethernet  HWaddr F0:B4:29:7F:00:0E
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:280 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:6774 (6.6 KiB)  TX bytes:22 (22.0 B)
         Interrupt:4

rai1      Link encap:Ethernet  HWaddr F2:B4:29:7C:00:0E
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Search in: CPE (Customer Premises Equipment)  Chủ đề: [HOWTO] IPTV - sample configuration  Trả lời: 7  Xem: 2954
#1 Dòng thiết bị Unifi AP UBiQuiTi
#2 Phần mềm UniFi Controller
#3 Thiết bị UniFi Security Gateway
#4 Hướng dẫn chi tiết cài đặt wifi Unifi AP (dành cho người mới bắt đầu)
#5 Đánh giá phần mềm UniFi Controller 4.0 Enterprise
#6 Change default Ports for controller UI / API
#7 Change default Ports for device inform
#8 Tự động sao lưu Controller?
#9 Thiết bị EdgeRouter hỗ trợ tới 1000 user đồng thời (ERPRO-8)
#10 How To Migrate/Move Ubiquiti Unifi Access Point/Switch to a New Controller
#11 How to downgrade UniFi Controller
#12 Cài đặt SSL cho UniFi Controller
#13 So sánh Unifi CloudKey
#14 Cài đặt Unifi Controller trên Synology NAS
#15 Sao lưu tập tin cấu hình UniFi Controller và gửi đến máy chủ FTP
#16 Sao lưu tập tin cấu hình UniFi Controller qua các dịch vụ lưu trữ Cloud...
#17 Import existing certificate SSL on Unifi Controller on Docker  - SWAG setup


Dòng thiết bị Unifi AP UBiQuiTi


Thiết bị phát wifi chuyên dụng UniFi AP LR  với kiểu dáng trang nhã và thanh lịch, UniFi AP-LR phù hợp với những nơi sang trọng như khách sạn, nhà hàng, cao ốc văn phòng, ... 

Giá bán
- Ubiquiti Unifi UAP-LR : 3.990.000 VNĐ3.650.000 VNĐ , 3.100.000 VND3.000.000 VND , 2.800.000 VND , 2.350.000 VND1.900.000 VND
- Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR : 4.880.000 VND (phải đặt hàng), 3.600.000 VND , 3.500.000 VND

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Ubiqui13

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chuyên dụng: Trong nhà
Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 Mbps)
Tần số: 2.4 Ghz
Chế độ: AP
Công suất phát (công suất thực): 500mW
Anten tích hợp sẵn: MIMO 2x2
Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Hỗ trợ: 4 x VLAN theo chuẩn 802.11Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng.

Vùng phủ sóng - Người dùng đồng thời: 300m2 không vật chắn - 50 người

Tham khảo thêm tại: http://www.ubnt.com/unifi#aplr

Với thiết kế, khả năng tạo 04 VLAN (Mạng LAN ảo) thuận tiện trong việc phân nhóm người dùng để nâng cao tính bảo mật cho toàn hệ thống, do đó sản phẩm UniFi AP-LR Ubiquiti thích hợp cho các doanh nghiệp yêu cầu cao về bảo mật. Thêm vào đó, mạng WLAN của Ubiquiti UniFi AP-LR có thể mở rộng đến hàng ngàn thiết bị Ubiquiti Unifi mà vẫn duy trì được một hệ thống mạng hợp nhất nhờ phần mềm quản lý.

Mở rộng vùng phủ sóng tại nhiều địa điểm trên cả nước: Với phần mềm Ubiquiti UniFi Controller cài đặt tại máy chủ doanh nghiệp hoặc cài đặt trên đám mây, các quản trị viên mạng có thể mở rộng và quản lý tập trung tất cả các Ubiquiti UniFi AP-LR đang phủ sóng trong nhà và ngoài trời trong toàn doanh nghiệp trên cả nước. 

Kết nối không dây giữa các Ubiquiti UniFi AP-LR: Mỗi Ubiquiti UniFi AP-LR có kết nối với mạng có dây có thể kết nối không dây đến 4 thiết bị Ubiquiti UniFi AP-LR khác.

Hỗ trợ các chức năng cho WiFi Công Cộng (Hotspot): có thể tùy chỉnh các trang đăng nhập mạng, tùy chọn kiểu thanh toán với khách vãng lai (hoặc bằng thẻ tín dụng hoặc qua PayPal ™ hoặc bằng phiếu thanh toán trả trước (voucher)) và quản lý truy cập của khách vãng lai bằng công cụ Hotspot Manager.

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Unifi-11

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG VÀ QUẢN LÝ HỢP NHẤT:

Ubiquiti UniFi Controller và Ubiquiti UniFi AP-LR được nhà sản xuất thiết kế ra nhằm hướng đến doanh nghiệp dễ dàng triển khai, mở rộng và quản lý mạng WLAN trong toàn doanh nghiệp. Các model trong nhà có kiểu dáng đẹp và có thể dễ dàng gắn trên trần hoặc trên tường bằng cách sử dụng các phụ kiện sẵn có đi kèm. Các model ngoài trời có hình dáng và chất liệu để dùng bền bỉ ngoài trời. Cùng với phần cứng Ubiquiti UniFi AP-LR, phần mềm UniFi Controller đi kèm miễn phí có thể cài đặt trên bất kỳ máy tính PC hoặc máy Mac nào và có thể dễ dàng truy cập UniFi Controller từ xa thông qua bất kỳ trình duyệt Web tiêu chuẩn. Sử dụng UniFi Controller, hệ thống mạng WLAN của toàn doanh nghiệp có thể được nhanh chóng cấu hình và quản lý mà không đòi hỏi bất kỳ huấn luyện đặc biệt nào cho quản trị viên mạng. UbiQuiti UniFi Controller cho phép giám sát trạng thái các Ubiquiti UniFi AP-LR theo thời gian thực, tự động phát hiện các Ubiquiti UniFi AP-LR, thiết lập bản đồ thể hiện vị trí lắp đặt các Ubiquiti UniFi AP-LR tại doanh nghiệp, và tùy chọn kiểu bảo mật.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI:

Tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian: Không giống như hệ thống WLAN truyền thống có sử dụng các bộ kiểm soát thiết bị AP, Ubiquiti UniFi AP sử dụng các ứng dụng server-client ảo quản lý hệ thống nhờ đó doanh nghiệp không tốn thêm chi phí phần cứng nào.

BẢNG SO SÁNH:

Topics tagged under 1 on LOVE quotion E1baa210

Phần cứng của Ubiquiti UniFi AP-LR rất mạnh: Sử dụng công nghệ WiFi 802.11n với tốc độ truyền dẫn thông tin hữu ích (throughput) đột phá và phạm vi phủ sóng rộng.

Phần mềm UbiQuiti UniFi Controller trực quan: Việc cài đặt, cấu hình, và quản lý tất cả các thiết bị Ubiquiti UniFi AP-LR được thực hiện dễ dàng thông qua giao diện người dùng trực quan của UbiQuiti UniFi Controller (không cần đào tạo đặc biệt cho quản trị viên mạng).

Khả năng mở rộng mạng WLAN không giới hạn: Xây dựng mạng WLAN ban đầu rất nhỏ (vài Ubiquiti UniFi AP-LR) cho đến khi mở rông rất lớn (vài ngàn Ubiquiti UniFi AP-LR) thực hiện dễ dàng nhờ vào phần mềm UbiQuiti UniFi Controller.

Power over Ethernet (PoE): Các phần cứng Ubiquiti UniFi AP-LR cho phép cả nguồn và dữ liệu được cung cấp thông qua một cáp Ethernet duy nhất.

Ubiquiti UniFi AP cũng được OpenWrt hỗ trợ.

- 14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-ubnt-unifi-squashfs-factory.bin
- 15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-ubnt-unifi-squashfs-factory.bin

Accusations Regarding Crooks Utilizing Hacked AirOS Routers for Cybercrime:


Topics tagged under 1 on LOVE quotion Unifi-10

Config SSH on New mode of Unifi Controller

Cập nhật sản phẩm mới 2020

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Device11

Seamless network integration
Easily incorporate UniFi access points into a new or existing network.

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Compar12

UniFi Wi-Fi access point comparison
Compare the UniFi access points and choose the appropriate model for your needs

Search in: CPE (Customer Premises Equipment)  Chủ đề: Các sản phẩm của Ubiquiti Unifi  Trả lời: 15  Xem: 2135
Note: Surf if the file you need is here ftp://tplink-forum.pl/orgin_bez_boot/ all of the are stripped no boot.

Mục lục:


TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM :

TL-WR741ND TL-WR841N TL-WR941ND TL-WR1043ND
Topics tagged under 1 on LOVE quotion TL-WR741ND-01 Topics tagged under 1 on LOVE quotion 841N-450_2) Topics tagged under 1 on LOVE quotion TL-WR941ND-V5-01 Topics tagged under 1 on LOVE quotion 1-1043-v2
Số cổng kết nối4 x RJ45 LAN
1 RJ45 WAN
4 x RJ45 LAN
1 RJ45 WAN
4 x RJ45 LAN
1 RJ45 WAN
4 x RJ45 LAN
1 RJ45 WAN
1 USB
Tốc độ truyền dữ liệu10/100Mbps - 150Mbps10/100Mbps - 300Mbps10/100Mbps - 300Mbps1000Mbps - 300Mbps
Chuẩn giao tiếpIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n
Giao thức bảo mậtWPA / SPI / WPA2WPA / SPI / WPA2WPA / SPI / WPA2WPA / SPI / WPA2
ManegementQoSQoSQoSQoS
Nguồn9VDC - 0.6A9VDC - 0.6A9VDC - 0.85A12VDC - 1.5A
Antenna1*5dBi Detachable Omni Directional Antenna2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna3*3dBi Detachable Omni Directional Antenna3*3dBi Detachable Omni Directional Antenna
Tần số2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz
Kích thước (W x D x H)6.9 x 4.6 x 1.3 in.
(174 x 118 x 33 mm)
7.6 x 5.1 x 1.3 in.
(192 x 130 x 33 mm)
7.9 x 5.5 x 1.2 in.
(200 x 140 x 28 mm)
7.9 x 5.5 x 1.2 in.
(200 x 140 x 28 mm)
CPU (Atheros)AR7240@350MHz
AR9331@400MHz
AR7241@400MHz
AR9341@535MHz
QCA9533@550MHz
AR9344@560MHz AR8327@727MHz
Flash / RAM4MB / 32 MB4MB / 32 MB4MB / 32 MB8MB / 64 MB
TP-Link FW newestV4.20 10/04/2014 V9 08/07/2014 V5 27/06/2014 V2 13/06/2014
OpenWRT F W 14.07WR740N v4
WR741ND v4
WR841N v8 ,9 WR941ND v2 ,3 ,4, 6 WR1043ND v1 ,2
Gargoyle F W 1.7.1WR740N v1 ,3 ,4
WR741ND v1 ,2 ,4
WR841N v8 ,9
WR841ND v1.5 ,3 ,5 ,7
WR941ND v2 ,3 ,4 ,6 WR1043ND v1 ,2
DD-WRT FW r26426WR740N v1 ,2 ,3 ,4
WR741ND v1 ,4
WR840N v1
WR841ND v3 ,5 ,7 ,8 ,9
WR941ND v2 ,3 ,4 WR1043ND v1 ,2
X-WRT WR740N v2.0 ,4.26 WR841ND v7 ,8.2 No WR1043ND v2.1
Emulators WR740N v5
WR741ND v5
WR841ND v10 WR940N v3
WR941ND v6
WR1043ND v3
Giá tham khảo310,000 VND 375,000 VND 770,000 VND 1,120,000 VND


Amazon.com - 150 Mbps Wireless-N Router, detachable antenna, power supply unit, resource CD, Ethernet cable, and quick setup guide.

Topics tagged under 1 on LOVE quotion Tplink20 Find the Best TP-LINK Router For You
300Mbps Wireless N150Mbps Wireless N3G/3.75G Wireless Router
Fastest downloads and high performance Internet gamingFaster speed and further range: Ideal for faster downloads and online gamingEnhanced speed/rangeCreate a Wi-Fi hotspot anywhere you have 3G/3.75G coverage.
Topics tagged under 1 on LOVE quotion 1-1043-v2

TL-WR1043ND
Topics tagged under 1 on LOVE quotion TL-WR941ND-V5-01

TL-WR941ND

TL-WR940N
Topics tagged under 1 on LOVE quotion 841N-450_2)

TL-WR841ND

TL-WR841N
Topics tagged under 1 on LOVE quotion TL-WR741ND-01

TL-WR741ND

TL-WR740N
Topics tagged under 1 on LOVE quotion TL-MR3420_2.0-01

TL-MR3420

TL-MR3220
SPEEDUp to 300Mbps + Gigabit EthernetUp to 300MbpsUp to 300MbpsUp to 150MbpsUp to 300Mbps / 150Mbps
USE 3G/3.75G CONNECTIONTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-check
BASIC INTERNET (WEB SURFING, EMAIL, CHAT)Topics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-check
WIRELESS PRINTINGTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-check
MUSIC/AUDIO STREAMINGTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-checkTopics tagged under 1 on LOVE quotion C26-TPLINK-check
INTERNET PHONE CALLSBestBestBetterGoodBetter / Good
VIDEO STREAMINGBestBestBetterGoodBetter / Good
HOME MONITORINGBestBetterGoodGoodBetter / Good
VIDEO CHATBestBetterGoodGoodBetter / Good
ONLINE GAMINGBestBetterGoodGoodBetter / Good


So sánh: http://www.amazon.com/TP-LINK-TL-WR841ND-Wireless-Detachable-Antennas/dp/B0019EQ1RW

Tìm thấy 4 mục

Về Đầu Trang

free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất