Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 831

Danh vọng : 1543

Uy tín : 0

Danh sách các IP của Việt Nam:

From IP
To IP
Total IPs
Assign Date
Owner
Subnet Mask
1.52.0.01.55.255.25526214426/05/10FPT
14.0.16.014.0.31.255409614/09/10NEWLIFE
14.160.0.014.191.255.255209715216/08/10VTN
14.224.0.014.255.255.255209715216/08/10VTN
27.2.0.027.3.255.25513107211/03/10SCTV
27.64.0.027.79.255.255104857627/04/10VTV
27.118.16.027.118.31.255409623/07/10HANELCOM
42.1.64.042.1.127.2551638422/03/11FPT
42.96.0.042.96.63.2551638429/03/11VNNIC Anycast
42.112.0.042.119.255.25552428810/02/11FPT
49.213.64.049.213.127.2551638408/12/10Vinagame
49.246.128.049.246.191.2551638422/11/10GDS
49.246.192.049.246.223.255819222/11/10GDS
58.186.0.058.187.255.25513107214/07/05FPT
61.11.224.061.11.255.255819230/03/11Unknown
61.28.224.061.28.255.255819220/09/07VINADATA
101.53.0.0101.53.63.2551638414/02/11NETNAM
101.96.64.0101.96.127.2551638421/02/11NETNAM
101.99.0.0101.99.63.2551638421/02/11CMC TI
111.65.240.0111.65.255.255409621/03/11FPT Online
112.72.64.0112.72.127.2551638424/12/08VTCWLB
112.78.0.0112.78.15.255409631/12/08ODS
112.137.128.0112.137.143.255409605/02/09VNU
112.197.0.0112.197.255.2556553612/02/09SCTV
112.213.80.0112.213.95.255409620/02/09PAVIETNAM
113.20.96.0113.20.127.255819211/02/11CMC TI
113.22.0.0113.22.255.2556553610/10/08FPT
113.23.0.0113.23.127.2553276810/10/08FPT
113.52.32.0113.52.63.255819221/10/08GDS
113.160.0.0113.191.255.255209715204/11/08VTN
115.72.0.0
115.79.255.255
52428817/07/08Viettel ADSL
116.96.0.0116.111.255.255104857618/05/07Viettel12
116.118.0.0116.118.127.2553276830/05/07SPT
116.193.64.0116.193.79.255409610/04/07
116.212.32.0116.212.63.255819218/01/11
117.0.0.0117.7.255.25552428821/05/07
117.103.192.0117.103.255.2551638420/07/07
117.122.0.0117.122.127.2553276807/08/07
118.68.0.0118.71.255.25526214408/08/07
118.107.64.0118.107.127.2551638421/12/10
119.15.160.0119.15.191.255819207/12/07
119.17.192.0119.17.255.2551638407/12/07
119.18.128.0119.18.143.255409607/12/07
119.82.128.0119.82.143.255409604/02/08
120.72.96.0120.72.127.255819228/03/08
120.138.64.0120.138.79.255409623/04/08
122.129.0.0122.129.63.2551638411/04/11
123.16.0.0123.31.255.255104857611/01/07
124.157.0.0124.157.63.2551638430/03/11
124.158.0.0124.158.15.255409625/09/09
125.58.0.0125.58.63.2551638411/04/11
125.212.128.0125.212.255.2553276801/08/06
125.214.0.0125.214.63.2551638418/10/05
125.234.0.0125.235.255.25513107225/10/05
125.253.112.0125.253.127.255409629/12/10
171.224.0.0171.255.255.255209715204/03/11
175.103.64.0175.103.127.2551638411/04/11
180.93.0.0180.93.255.2556553623/07/09
180.148.128.0180.148.143.255409626/08/09
182.161.80.0182.161.95.255409609/04/10
183.80.0.0183.80.255.2556553608/11/09
183.81.0.0183.81.127.2553276808/11/09
183.91.0.0183.91.31.255819220/11/09
183.91.160.0183.91.191.255819227/11/09
202.151.160.0202.151.175.255409615/07/04
203.113.128.0203.113.159.255819204/09/02
203.113.160.0203.113.191.255819214/04/04
203.162.16.0203.162.31.255409623/11/98
203.162.32.0203.162.63.255819223/11/98
203.162.64.0203.162.127.2551638418/07/01
203.162.128.0203.162.143.255409618/07/01
203.162.144.0203.162.159.255409605/11/02
203.162.160.0203.162.191.255819205/11/02
203.162.192.0203.162.255.2551638431/07/03
203.163.128.0203.163.191.2551638406/04/11
203.171.16.0203.171.31.255409619/04/06
203.190.160.0203.190.175.255409603/10/03
203.195.0.0203.195.63.2551638411/04/11
203.205.0.0203.205.63.2551638408/04/11
203.210.128.0203.210.191.2551638405/11/02
203.210.192.0203.210.255.2551638431/07/03
210.2.64.0210.2.127.2551638405/01/11
210.86.224.0210.86.239.255409616/06/06
210.211.96.0210.211.127.255819225/09/09
210.245.0.0210.245.31.255819206/08/02
210.245.32.0210.245.63.255819219/11/03
210.245.64.0210.245.127.2551638431/08/04
220.231.64.0220.231.127.2551638405/05/05
221.121.0.0221.121.63.2551638420/05/05
221.132.0.0221.132.63.2551638431/07/03
221.133.0.0221.133.31.255819206/08/03
222.252.0.0222.255.255.25526214418/05/04
      
Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 831

Danh vọng : 1543

Uy tín : 0

Trạm trung chuyển VNIX

  STT  
  Điểm VNIX     
ASN 
 IPv4
IPv6
01
VNIX HN
 23899  
 218.100.10.0/24    
2001:07FA:0006::/48    
02
VNIX HCM
23962 
 218.100.14.0/24    
2001:0DE8:000A::/48    
03
VNIX ĐN
56156 
 218.100.60.0/24    
2001:0DE8:0003::/48    

Thành viên kết nối trực tiếp VNIX

  STT  
Thành viên
    ASN   
IPv4
IPv6
01
VNNIC HN
23902
203.119.8.0/22    
2001:0DC8::/32    
203.119.72.0/22    
38736
203.119.60.0/22    
VNNIC HCM
24066
203.119.36.0/22    
2001:0DE8:000A::/48    
38737
203.119.68.0/22    
VNNIC ĐN
24089
203.119.44.0/22    
 
131415
203.119.64.0/22    
 
 
203.119.58.0/23    
 
VNNIC Anycast
45554
202.47.142.0/24    
 
42.96.6.0/24    
 
42.96.8.0/24    
 
02
VDC
7643
203.162.0.0/16    
2001:0EE0::/32    
203.210.128.0/17    
221.132.0.0/18    
03
Viettel
7552
203.113.128.0/18    
2402:0800::/32    
220.231.64.0/18    
125.234.0.0/15    
117.0.0.0/13    
115.72.0.0/13    
27.64.0.0/12    
171.224.0.0/11    
24086
116.96.0.0/12    
2401:d800::/32    
125.212.128.0/17    
125.214.0.0/18    
203.190.160.0/20    
04
VTC
38248
117.103.192.0/18    
2401:B800::/32    
05
VTN
45899
203.160.0.0/23    
2001:0EE0:1::/48    
222.252.0.0/14    
123.16.0.0/12    
113.160.0.0/11    
14.160.0.0/11    
14.224.0.0/11    
221.132.30.0/23    
221.132.32.0/21    
06
SPT
7602
221.133.0.0/19    
2402:F800::/32    
221.121.0.0/18    
116.118.0.0/17    
180.93.0.0/16    
07
SCTV
45543
112.197.0.0/16    
2403:E200::/32    
27.2.0.0/15    
08
ODS
45538
112.78.0.0/20    
 
125.253.112.0/20    
103.249.100.0/22    
09
NETNAM
24173
131370
202.151.160.0/21    
2401:E800::/32    
210.86.224.0/21    
119.17.192.0/19    
119.15.160.0/20    
101.96.64.0/18    
24176
202.151.168.0/21    
210.86.232.0/21    
119.17.224.0/19    
119.15.176.0/20    
101.53.0.0/18    
10
NEWLIFE
55314
14.0.16.0/20    
 
103.229.40.0/22    
 
11
VNTT
45557
180.148.0.0/21    
2404:3A00::/48    
103.17.88.0/22    
12
HTC
24088
203.128.240.0/21    
2001:0DF0::/48    
103.238.68.0/22    
38253
202.60.104.0/21    
103.238.72.0/22    
13
GDS
38735
113.52.32.0/19    
2407:100::/32    
49.246.128.0/18    
49.246.192.0/19    
14
FPT
18403
210.245.0.0/17    
2405:4800::/32    
58.186.0.0/15    
118.68.0.0/14    
113.22.0.0/16    
113.23.0.0/17    
183.80.0.0/16    
183.81.0.0/17    
1.52.0.0/14    
42.112.0.0/13    
15
DTS
45552
202.43.108.0/22    
2400:9100::/48    
103.20.144.0/22    
16
CMC TI
45903
183.91.0.0/19    
2402:5300::/32    
101.99.0.0/18    
203.205.0.0/18    
103.9.196.0/22    
113.20.96.0/19    
17
VINADATA
38244
61.28.224.0 /19    
2001:0DF0:001A::/48    
18MOBIFONEGLOBAL45895
45896
45897
111.91.232.0/22    
103.19.164.0/22    
2001:0DF0:2E8::/4

Tham khảo thêm tại VNNIC
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất