Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0


SNMP (viết tắt từ tiếng Anh: Simple Network Management Protocol) là một tập hợp các giao thức không chỉ cho phép kiểm tra nhằm đảm bảo các thiết bị mạng như router, switch hay server đang vận hành mà còn vận hành một cách tối ưu, ngoài ra SNMP còn cho phép quản lý các thiết bị mạng từ xa.

Phần mềm SNMP:

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Snmp_o10

Thành phần: Một hệ thống sử dụng SNMP bao gồm 2 thành phần chính

Manager: Là một máy tính chạy chương trình quản lý mạng. Manager còn được gọi là một NMS (Network Management Station). Nhiệm vụ của một manager là truy vấn các agent và xử lý thông tin nhận được từ agent.

Agent: Là một chương trình chạy trên thiết bị mạng cần được quản lý. Agent có thể là một chương trình riêng biệt (ví dụ như daemon trên Unix) hay được tích hợp vào hệ điều hành, ví dụ như IOS (Internetwork Operation System) của Cisco. Nhiệm vụ của agent là thông tin cho manager.

Hoạt động:

SNMP sử dụng UDP (User Datagram Protocol) như là giao thức truyền tải thông tin giữa các manager và agent. Việc sử dụng UDP, thay vì TCP, bởi vì UDP là phương thức truyền mà trong đó hai đầu thông tin không cần thiết lập kết nối trước khi dữ liệu được trao đổi (connectionless), thuộc tính này phù hợp trong điều kiện mạng gặp trục trặc, hư hỏng v.v.

SNMP có các phương thức quản lý nhất định và các phương thức này được định dạng bởi các gói tin PDU (Protocol Data Unit). Các manager và agent sử dụng PDU để trao đổi với nhau.

Đọc thêm: https://sites.google.com/site/snmptoantap/
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

SNMP in Windows

Install SNMP Service and SNMP tools Windows 2012 Core:

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Window10

Contents
- Summary
- Dependencies
- SNMP installation
- Service configuration
- Snmpget example
- Service check

1 - Summary

This guide will show how to install SNMP in Windows. SNMP is a network protocol used to monitor network devices. This has been tested in Windows 2000, XP, 2003 and 2008.

2 - Dependencies

The Windows CD will be needed to install the SNMP service.

3 - SNMP installation

Use this process in Windows 2000, XP and 2003. Navigate to the Control Panel, and go to Add/Remove Windows Components. Double-click on the Management and Monitoring Tools component.

Click the check box next to Simple Network Management Protocol.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_01

You will be prompted to insert the Windows CD. After the wizard completes the SNMP service will be installed.

Use this process in Windows 2008. Navigate to the Control Panel, and go to Administrative Tools. Open Server Manager. Click on Features. On the right-hand side of the screen, click on Add Features. Expand SNMP Services.

Click the check box next to SNMP Service.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_02

After the wizard completes the SNMP service will be installed.

4 - Service configuration

Set it so that the SNMP service will start when the system starts up. Open the services management console by typing the following at the Run button on the Start Menu.

services.msc

If the two SNMP services are already running stop each of them. Set the SNMP Service service to have it's startup type to be Automatic and the SNMP Trap Service service to have it's startup type to be Disabled.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_03

Double-click on the SNMP Service service and go to the Agent tab. Type in something in the Contact and Location fields. Also, check all of the Service boxes below. Click on Apply.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_04

Click on the Security tab. Uncheck the box that says Send authentication trap. Under Accepted community names, click on Add. For this example, we will create a read only community name. Select READ ONLY for the Community rights and type in public for for the Community Name. Click on Add.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_05

Remove the entry that says localhost under Accept SNMP packets. Click on Accept packets from any host. Click on Apply and then OK.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_06

Before starting the service, make sure that udp port 161 is open in case you running firewall software.

Open a command prompt and start the SNMP service.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_07

The service has successfully started.

5 - Snmpget example

If you are running this against a Dell PowerEdge server you can get more information if you download the MIBs for PowerEdge servers at the Dell website. You have to go to http://support.dell.com/ and go under the Systems
Management section. Download the file that says MIBs for PowerEdge. The MIB files will need to be moved to the computer that is running snmpget. In our example, we are running snmpget from a FreeBSD computer. Find where MIB files
are stored and copy the files to that directory. Afterwards, run snmpget.

# pkg_info -L net-snmp-* | grep /mibs/
/usr/local/share/snmp/mibs/AGENTX-MIB.txt
...
# sudo chown root:wheel ~/dell_mib/mibs63/*
Password:
# sudo cp ~/dell_mib/mibs63/* /usr/local/share/snmp/mibs/
Password:


From another computer, run snmpget to view some SNMP information.

# sudo snmpget -Os -c public -v 2c server.test.com sysName.0 sysLocation.0 sysContact.0
Password:
sysName.0 = STRING: SERVER
sysLocation.0 = STRING: Test
sysContact.0 = STRING: John Doe


6 - Service check

Reboot your computer. Log in like normal and check to see that the SNMP service is running. Open a command prompt and check to make sure that the SNMP service has started.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2010102701_08

That's it, now you have SNMP running on Windows.
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Hướng dẫn sử dụng SolarWinds NPM v11 + SNMP của Router, Switch, ASA 5520


I. Sơ đồ triển khai:

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NoHsfZoiZKZt1l-GNw4FnYrT24KqGjA27g-0yowOCZ_PY_OvtBwggmrqx2LI6WnUFFyiZkqqmq3AMG31IvxWzjq0VWov0I8nsrkvMK0b0F0UYuzjOGoTDu6BBsV9gVO2rj3rGeqpQ9Q

Demo:
Mình đã cài sẵn SolarWinds Network Performance Montor v11
Các bạn có thể đây để xem demo:
http://tdcsvuit.ddns.net:8808

+Username: Admin
+Password: "no password"


II. Cấu hình:


Cisco_R3700:
Cisco_R3700#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cisco_R3700(config)#int f0/0
Cisco_R3700(config-if)#ip add 172.16.1.137 255.255.255.0
Cisco_R3700(config-if)#no shut
Cisco_R3700(config-if)#exit
Cisco_R3700(config)#snmp-server community public_svuit RO
Cisco_R3700(config)#snmp-server community private_svuit RW
Cisco_R3700#show snmp group
groupname: ILMI security model:v1
readview : *ilmi writeview: *ilmi
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active


groupname: ILMI security model:v2c
readview : *ilmi writeview: *ilmi
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active


groupname: public security model:v1
readview : v1default writeview: <no writeview specified>
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active


groupname: public security model:v2c
readview : v1default writeview: <no writeview specified>
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active


groupname: private security model:v1
readview : v1default writeview: v1default
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active


groupname: private security model:v2c
readview : v1default writeview: v1default
notifyview: <no notifyview specified>
row status: active
Cisco_R3700#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot Local Address Foreign Address Service State
tcp *:23 *:0 Telnet LISTEN
udp *:58563 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:63682 *:0 IP SNMPV6 LISTEN
udp *:161 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:161 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:162 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:162 *:0 IP SNMP LISTEN
ASA 5520
ASA5520(config)# int gigabitEthernet 0
ASA5520(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ASA5520(config-if)# ip address 172.16.1.155 255.255.255.0
ASA5520(config-if)# no shutdown
ASA5520(config-if)# exit
ASA5520(config)# snmp-server host inside 172.16.1.1 community public_svuit
ASA5520# sh local-host all
Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
local host: <172.16.1.1>,
TCP flow count/limit = 0/unlimited
TCP embryonic count to host = 0
TCP intercept watermark = unlimited
UDP flow count/limit = 2/unlimited
Conn:
UDP inside 172.16.1.1:62903 NP Identity Ifc 172.16.1.155:161, idle 0:00:12, bytes 932, flags -
UDP inside 172.16.1.1:62898 NP Identity Ifc 172.16.1.155:161, idle 0:00:43, bytes 458, flags -
Interface NP Identity Ifc: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
local host: <172.16.1.155>,
TCP flow count/limit = 0/unlimited
TCP embryonic count to host = 0
TCP intercept watermark = unlimited
UDP flow count/limit = 2/unlimited

Conn:
UDP inside 172.16.1.1:62903 NP Identity Ifc 172.16.1.155:161, idle 0:00:12, bytes 932, flags -
UDP inside 172.16.1.1:62898 NP Identity Ifc 172.16.1.155:161, idle 0:00:43, bytes 458, flags -
Bổ xung: Lệnh cấu hình SNMP v1, v2c, v3:

Bật tính năng SNMP trên Cisco Router
+ v1, v2c:
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
+ v3:
•noAuthNoPriv
snmp-server group MYGROUP v3 auth
snmp-server user MYUSER MYGROUP v3
snmp-server host 172.16.1.1 version 3 auth MYUSER
•AuthNoPriv
snmp-server group MYGROUP v3 auth
snmp-server user MYUSER MYGROUP v3 auth md5 MYPASS123
snmp-server host 172.16.1.1 version 3 auth MYUSER
•AuthPriv
snmp-server group MYGROUP v3 priv
snmp-server user MYUSER MYGROUP v3 auth md5 MYPASS123 priv des56 MYKEY123
snmp-server host 172.16.1.1 version 3 auth MYUSER
Bật tính năng SNMP trên ASA 5520
+ v1, v2c:
Chỉ cần sử dụng một lệnh sau, bạn có thể kích hoạt SNMP hoạt động trên ASA
snmp-server host inside 172.16.1.1 community public123
Lệnh trên tương đương với 2 câu lệnh sau:
snmp-server community public123
snmp-server host inside 172.16.1.1
+ v3
•NoAuthNoPriv
snmp-server group MYGROUP v3 noauth
snmp-server user MYUSER MYGROUP v3
snmp-server host inside 172.16.1.1 version 3 MYUSER00
•AuthNoPriv
snmp-server group MYGROUP v3 auth
snmp-server user MYUSER MYGROUP V3 Auth md5 MYPASS123
snmp-server host inside 172.16.1.1 version 3 MYUSER
•AuthPriv
snmp-server group MYGROUP v3 priv
snmp-server user MYUSER MYGROUP v3 auth md5 MYPASS123 priv des MYKEY123
snmp-server host inside 172.16.1.1 version 3 MYUSER
LƯU Ý: 
• Auth: md5, sha
• Priv: aes 128/192/256, 56bit_des, 168bit_3des,
• noAuthNoPriv = no authentication and no encryption.
• AuthNoPriv = authentication but no encryption.
• AuthPriv = authentication AND encryption.

• SnmpWalk -v3 -u MYUSER l AuthPriv -a md5 -A MYPASS123 -x des -X MYKEY123 172.16.1.150
Lệnh này sử dụng để test cấu hình SNMP, sử dụng được cho cả 3 phiên bản v1, v2c và v3 của SNMP. Tiện ích này hoạt động trên Linux.
Xem cấu hình:


c3700#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot Local Address Foreign Address Service State
tcp *:23 *:0 Telnet LISTEN
udp *:161 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:161 *:0 IP SNMP LISTEN

udp *:162 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:162 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:49771 *:0 IP SNMP LISTEN
udp *:58911 *:0 IP SNMPV6 LISTEN
asa1# show running-config snmp-server
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
asa1# show snmp-server user
...
asa1# show snmp-server group 
...
asa1# show snmp-server engineID
Local SNMP engineID: 80000009fe831a7ea65c7efef9e6cd4384e361acccf518618a
III. Sử dụng:
Login vào giao diện quản lý:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 8GW-zD43B0f-7NTH4tiDRiULqVvElbx-VpQfRYtxblKlZK2sg_OxirOzhcg92EUsUmi2NSA75Xbjbiv2a9ZN1a03fK887FhJCe0vc7bX16L5SXQHRU0TMHAln8Dxi9I8voCcyedMeIEDanh sách liệt kê các node:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi _xesxpzV8iB8PQg7e9gvxHnE46T4mHKCWnb4JoZIGrDY2w7rENympyhXG__gjEMSmDg6LfNLBt2S4iGNnvq2CXZtE_VMT9SuSA1F8TQi5-W0uuf9s2z3IMXGrr0hrNpqypu-JNV72bAVào Network --> Network Discovery:
để tiến hành add thêm thiết bị vào danh sách

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi TPcdpRKLCUDL6Kk4xSPG0oqtMn_xL2CILBpTPNgGl2_hyV74inLBMLUPPiS-DOnUeIXiIVib2WENKzpCYrNF-QenFcZtHzzpnKXGt7frdOJRoS97BXFIImioMoVuJa5gFOmqqcKjJtIAdd thêm chuỗi SNMP:
Trong danh sách đã có sẵn 2 chuối community, chúng ta sẽ tạo thêm một số chuỗi community
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi W0bn85EvOdnQO3w7EECG3cQWRYAVj0C5CCOrlV9VvSsTqCDVCIz4A-3lkn3KZ8SoTL448T1M3sb6PK1hQMR76IBtux5_uHJEaiqkfV-dexlwV-dx7kk9ry-rx0dScw2dhVM6V8jd8t0Tạo chuỗi community cho SNMP v1 hoặc v2c:
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 2GxU6K9Y4_APTwInXUivQtl4GNoQJGhBsuARly6GjoiNGb-BowDajGGE2TDbWL_FjaU0FiLQHs_ojg3-ee4twp-BdRk1vwRFTQ0tglzOYDj8S1WUSU6uGr8CgANSmji6UkysV-FGXKcGiao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi PxtKtMaQVcGq0oVuN0kpgFCL0MxKtiluVdOI2y-_bSRqmo0Dg_W0PsQm3m-YuK8xgd5WmnDJZ9tIHcWU0Qzk2rzyOHOd8kVNCkVmJGATpOUbixhGk_hUQ4pyC86Qbp2Jrm81se79CDgTạo chuối community cho SNMP v3:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 7Aqt4P7PJEPuFP57qsoaVmuL3t_UeBb8_mhDiOv2-IxowXNVym9yyNb7yUpSy1d6n3vBBDBDfXdQLdb4Ugxv1pOahAqd-gibSvC25jbNEulv1juGfZSBizC-5cE5r3xZ28k_2xElCLg


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi TMIf_EwXnaXu7uvsAPCyOUcOPpVK9kgbxNTqafh93EEKlOCEPEJQEuMWFA5HiZ4QfaENnuiRUxr-JZolHw3h2F7eQUS9S3klOkW-OT9nOUgQigTPQacGVIGhOYXvQtA1UKjtz6HhGHs


Vmware:
Bỏ dấu check Poll for VMware vì trong mô hình mình không có quản lý các node vCenter và ESM host server.Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi YvsNw5hsf32i6haYiUe_6daL0ip6012l9byY_gK5T5ZNFNnJY-NYS2msGpJzHR2I33LjaTkfCtBsezlbQk5D7_fY36HylgxWBOLBrVOvpFk9pmuvwjZnssDAGr9g-qTB_ioPqH49BvMWindowsNếu bạn có node Windows nào cần quản lý thì bạn có thể chọn Add để thêm nó vào danh sách. Bạn phải có username và password của Windows.


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi ZjJlMpCv_yeR2o5a1bxAshAdH4W9T9M2i4As4_f4r-sK5s8Etu2anlNt_RBW-qFSSp2oaeeEijK2uJWnuJfUG_TnCCIz8--NyZczXPjqmBmHlZ1OpSBkiAoch2yy1EPVqwWpuxp2F5YNetwork:
Add địa chỉ IP của các node cần thêm vào danh sách. Bạn cũng có thể Add danh sách IP Rangers hoặc Subnets

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi C_hXc30_QbDeV79QnYrd43BavJ_4jJhB4kdCk3j-PT1qeF7aYRK29wSD04fJjN8iYMr_g28dsaX9Kjmpy_dCU-kTBBmq-kwp1rWwIEHuQwx69HBu1gBJahi9GyxQ6czx3rRib46tn_YDiscovery Setting:
Tùy chỉnh các thông số và nhập Tên và Mô tả ngắn gọn cho các thiết lập bạn vừa tạo, bao gồm cả các thiết lập trong các bước trước.


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi J3isnhfL1cVG0Qncy1jM0I_jvdtqUTu3YXhifkEzbphbdkJw3sgGAhNkIm7gtYcWlQNwxXVucZ6z9lfGlpkd8ERDmxHaSy2mV9k67HqxULrz_eZcsTKdTdz4rEgXyMUMpuTAV-9nB8cDiscovery Scheduling:
Lên lịch quét các thiết bị, chọn Yes, run this discovery now để tiến hành quét ngay.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi YmpyWMJ491DnAAxzIZDpqtCtZZtN60huU63lTQUtoCrccV9Yc43pHjt12oY89dy6afyWVcp4mtWs6n6ECfhZvQishrUeWyhkbfoNVkt_IusaPeLfRRu-aYqoUb2QqvLLBz2YiCg9E3I
Nếu bạn sử dụng Firefox/Chrome tới bước này không chạy được, thì bạn nên chuyển qua IE ...


Discovering Network:
Quá trình quét sẽ diễn ra trong vài phút...

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi -NT_rVXuUHvPhyBL-WmalRjCjqr0O3_p8E5zkrDEnpI1xd71nu_6IG1xwEeJqxK55m-AjqIy48_2HEQ1JSeL7gY434I2FIvOFX-lYF75GtcyG70hpr0Lcn3wQG8G2wVJ1n_Qs0QTOZ8

Kết quả:
Nếu như các bước cấu hình của bạn đúng hết thì bạn sẽ được kết quả tương tư như sau. Nếu không bạn có thể không nhận được thiết bị nào trong danh sách hoặc SolarWinds NPM không nhận biết được thiết bị của bạn "unknown"

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Ng7VbYRLaOeyBmaX5JvVHDEVzdm9vG2pgCImnzbkD6-gLxMfZQ09X5tGvLhH1G6qizXNSSrrJS9dsytDcTtfpsVnfbqT9mRWK1kwPxnG19KEHY7BEKAwwilyooiAsjd5FTBXHc7zrao

Chọn các thành phần của node:
Chọn các thành phần của node mà bạn muốn theo dõi...

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi KHFEEllOGEqOTK3Clm9oZ_5hy5qH8RYuxcUvAFKktbNMuM5rTs4S2Hoyo3z_Fk811XK52EYXYQ0BJ4gz9gCJVpfrsbmyCOxvinJsPdYw66KI1E3xOyXZm6_FzZhdQcTg0FE_hcu4o6E


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi SQpAOaHh3c-Q7H3OdPaH44ETNkgBgr48-z4DudcPT03rIjrjTfyUOefBxL3DQ30fbutOsRp0i5KyakQECNajNpDLAxCDgHzJH5bnrpjuaopLB4kQxl4Sv4fxbCHPMCYkfZA_c9I-F6QImport các thiết bị vào danh sách:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi PNb0Xe1Yh-5rn_i_W5xMQIJoax0dRRSfCjrix2q1m6Trz2M1Idln7hqJxFBQEDda9bpldruyQ9HYBjEj3AlkDcZtLpygJZJFjIA1KUy1vOQSJEoacIRH4P2pbXOvcBMS9lpXuCN_E4s


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi TChcAIMWZ0-9sO52DMmzllJdP4SGM_JoKguNRKgZLF3tLfE4dyH4NE3s-t5JZFLlcW1gXQBh-zhe_C6cXR3o8BG9m9SkbT94JtZkKqz3zVLsiBReEydUyHCCLwd7G43zhrpUhDv_Vmw


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi KoC7XgdixbrOsRjGS5d9eRO9vwEyvPSJRoB23ZBOACVqsCHxwupOYmyIMOamevHDfrl6FEaiZW4eE0fHtDyjcQvKm8vAELX6EbLoHB7ixTHyzAA1FGsllhUFbZcvJdkNGfivSrNx2vY


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Vdsr0qd2gXfRAxa2rSQ5DNjcU8c1vnLtnfqYSQg07mD0fgpbogqTAjk63b3u80EVkvADLYuaMxeGBvkAHRtwBftoZwwfWF73dq_WZrfe9QCCwgRsCNZ0yUekC6PlAwTrUI2bASv6tlcDanh sách các node hiện tại

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi FSWr889qS7zluF4rKK6EHJYSTIFqiy7KkHST9ZYGuuvdudbPMz3YcWj8aNg_wJDrnp73RpOX1cK1Qe8_SMoz-BNtrJwC1-ruIHd_cSN5j3MZR12Qk739Rw0MSeHrzakCe3K__E-AyFg

Thông tin cơ bản của node


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi V4mJHB4_lf9M2tB3Ip34Ca9q2fBlEHXsSSWTshXMi39DYuZ4N_IvZcvQ_mCS9tJYXOzMVuPgYXHXq-FiphYqU90hovEmr-CJN1IoRoNC4wDpw7yz_PMAJlndD8uPy1_9etglaNUPilc


Thông tin tổng quát của node:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi DOUu2FPXN_TeR9jOTZ5_wIzWeCTaf86KHUUWMREeiaRWfVbGz_EsYnEonC3CxUqkRfZGIsmBm78EeMpNIf6e-SvK_uyJgUyy4RjtZQKblbWPZNQv0iF35LDWJbAbsiEALJWITuS1KX0Chỉnh sửa một số thuộc tính của node:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi KbphjPetPBli_gvTkadIUU8EvKakTIlJWAGXL5Yrp9lwkcSbTysxo22UMTTD0ExvPO_l_Y1NMtntddUpzhAJFbwxIFHelPtUR9RILGVC6M-dTXFoBPYJLzLEyHiTM0dsb_eDlZYEDGk

Chỉnh sửa danh sách các thành phần trên node cần quản lý:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi BScbyTvvCWHchu3AdUD44F39nTjOL3D-3COx0cVyg5KgOhvVSb5X-mvUvl_fe0O20a6Vn5nqgwNRUKaquTzF6LOtmgjP5RND2z45lm18K8Wb7a4aPjgSlt9Om8UmBfwdObRLvx2vJ0w


Thông tin về hoạt động, CPU, Memory...


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi JFHS8hZSebO4rK6z16YSlwNhRF_0JS2__AW2G6ZMr6NA5YeeG-V1oHOUDrMeCftvACdDXzpiL_Wx4Rg2-YlEtgnMzGxK-zgdhFsui6lcGBa-ReO4Uf6IfrY-6aCLGmsks6-HZOVDnD0


Thông tin Network, Bảng định tuyến, Interface,...


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi E0MJ4G7yOaSVQu0BEcJAN5H1oFG_dJlQb913ZBQr1K5aQx0CepE0fsQUKJIdRfR44rLMosBAwrgIf5h89cWEBRUjVi-AqklS7DXsDjUWMQCpreP8sPSE3Y1TZae10mxnY_lMSXgD8dY

List các thành phần cần quản lý trên ASA


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi M9lu2bKfTzlJ3X7JRK9Uzfby_KQZWFrYfMUGL0lVx6-U5V9cWD1hSJg1XKyMa01ntzQbUZIFZ7KdG5Je779NfCr1r69Z2Ds6Z0mQckEuJtfUgBrlFihMmqtUMZzSOJDHzcj-5bAViQAThông tin Tổng quát, Hoạt động, hiệu suất, Network... Trên ASA


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NuaCqIkE3uEqH2Rlbt5aOibwFlTDMRivF_uHfnslqSVMtnx10wCaNSsLaDxrZaMiEVj-RA6kS5Q68Ok9d2JLLem_ivHgwnzTDE1fXM2jEeNiEjZWiq0SGdLWwX9EWKq8-a-XsWniHo4


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 48Z2MRx9weWosbR0V_jvtQPwGcrYoz8ljLlHOn2gWN2GDUCScO_ZAwdq8jMTaDVyBtFWEwZfeJo1-XHD3-zBho4Ji44Ig-ZNgL47tfxE9X2y22ZFmc_cs0-9OmSl3uW-v3pqDFV52kQ


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi AJbxCuD4dB_YqXgxsNBGOTQw0Hz1nqBYncXU6cWZ94AzCOTqj0hLRvIUzp0Dn27wbcsCx4ETeGn5AX3eTBoXpoC1sQZDUGU6o89zJTmSRbIdQ2I599xpRVzXGidHi2Poe81FnHdKgakTình huống ASA ngưng hoạt động:
Ví dụ: tắt nguồn con ASA, Như hình bạn sẽ thấy trải qua nhiều trạng thái trước khi SolarWinds xác nhận là ASA đã ngưng hoạt động hoàn toàn.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi _Bn2tI9rjPqCsDtAkAFENFQTTH5VWXaTnYTAn9U-g1F-B3TVVSabXrmP--eh7m0Wa97xxk9VvIgPcYITaOAsCCF8o8N-SwapO3gh_ftUKinWMrHLI5kSsQHRhofxjl7O6oXXW9YZAWwGiao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi EhUwmdRTw89sGr-oJfjGf0U57vwbjUFnleYfk41tV8wtVq3X_Z3pbLkWWuliCQDUfy_n_gDEW6CwRygUgMwnusb1QwftIuNO__Bt4aGz_ydr8memAUdeT3dZuNa90Fvlyfhiz4WdLyQ


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 5y_0Lfn77-r-oXHop2acMByZ1WWHLyxBV18eDQjy2wPB_ibygwT27BFlPyukR0l1mYewWy27sRUHyANmUeaIBekl2Qn2FHcVyZ4DEDiP1Ui2XQpIipmI3IUFnbtVvlm77dP9nA393Pc


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi ANELzfXiLGcwEpnm-0vckZv5gH7VW92-sDYs_u-0cI8Fj5DG1gJlsO1dDllTsAuNaf4fhbJEsOiKkhzJG5dBNGdOYoi6CM4lz0jDwTtdrG9tcdk2c-Gkh329R0tNh_-lHdWoqdVllgIThông tin tổng quá về các node đang quản lý:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Z0vnL5G-JNldhZXhj0kuxwmWvc86CjuDi2EXK9jyQMgknoECzPrirC5n4I6yY8bQvf4WbjY1jhI3rfqSiXEMC0a5_f7gV0nRQx7ZlFO8EZlQFGERmXxE4LI2-7MTTw-M_ZvZqxZxhGcDanh sách Top 10 sự kiện liên quan đến Network:


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 4rfci2zBzTJ5026m-heeFSS6nNPZDnXxaKg_zcu8uVNNXMskQ7HNcmqo-viF-dsQYDBZ3Alm-MYp1Y1G7BL_ejMDM4ifr-7XCxGdqEQLj7fnTWGU1sSB6Ddj-PvMHoa0OWFxnWtkwBw


và còn nhiều nữa...
Bạn có thể xem demo ngay tại http://tdcsvuit.ddns.net:8808
Lưu ý: Server có thể down/up bất thường ko báo trước được...
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Giám sát máy chủ Linux với SNMP và Cacti

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Cacti-10
SNMP (Simple Network Management Protocol) được sử dụng để thu thập dữ liệu về những gì đang xảy ra bên trong một thiết bị, chẳng hạn như tải, trạng thái ổ cứng, băng thông. Những dữ liệu này được sử dụng bởi các công cụ giám sát mạng như Cacti để tạo ra các đồ thị cho các mục đích giám sát.

Trong triển khai điển hình của Cacti và SNMP, sẽ có một hoặc nhiều các thiết bị bật SNMP, và một máy chủ giám sát riêng là nơi Cacti thu thập các thông tin SNMP từ các thiết bị đó. Hãy nhớ rằng tất cả các thiết bị cần được giám sát phải được bật SNMP. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cấu hình Cacti và SNMP trên cùng máy chủ Linux cho mục đích minh họa.

Cấu hình SNMP trên Debian hoặc Ubuntu

Để cài đặt SNMP agent (snmpd) trên một hệ thống Debian, thực hiện câu lệnh sau.

root@server:~# apt-get install snmpd

Sau đó chỉnh sửa tập tin cấu hình của nó như sau.

root@server:~# vim /etc/snmp/snmpd.conf

# this will make snmpd listen on all interfaces
agentAddress udp:161

# a read only community 'myCommunity' and the source network is defined
rocommunity myCommunity 172.17.1.0/24

sysLocation Earth
sysContact email@domain.tld


Sau khi chỉnh sửa tập tin cấu hình, khởi động lại snmpd.

root@server:~# service snmpd restart

Cấu hình SNMP trên CentOS hoặc RHEL

Để cài đặt công cụ SNMP và thư viện, thực hiện câu lệnh sau.

root@server:~# sudo yum install net-snmp

Sau đó chỉnh sửa tập tin cấu hình SNMP như sau.

root@server:~# vim /etc/snmp/snmpd.conf

# A user 'myUser' is being defined with the community string 'myCommunity' and source network 172.17.1.0/24
com2sec myUser 172.17.1.0/24 myCommunity

# myUser is added into the group 'myGroup' and the permission of the group is defined
group myGroup v1 myUser
group myGroup v2c myUser
view all included .1
access myGroup "" any noauth exact all all none


Khởi động lại dịch vụ snmpd , và thêm nó vào danh sách các dịch vụ được chạy khi khởi động.

root@server:~# service snmpd restart
root@server:~# chkconfig snmpd on


Kiểm tra SNMP

SNMP có thể được kiểm tra bởi thực hiện lệnh snmpwalk.

root@server:~# snmpwalk -c myCommunity 172.17.1.44 -v1

Nếu SNMP được cấu hình thành công, lệnh này sẽ sinh ra một số kết quả.

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux mrtg 3.5.0-17-generic #28-Ubuntu SMP Tue Oct 9 19:31:23 UTC 2012 x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (2097) 0:00:20.97

~~ OUTPUT TRUNCATED ~~

iso.3.6.1.2.1.92.1.1.2.0 = Gauge32: 1440
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.1.0 = Counter32: 1
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.2.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.2.7.100.101.102.97.117.108.116.1 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
iso.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.3.7.100.101.102.97.117.108.116.1 = Hex-STRING: 07 DD 0B 12 00 39 27 00 2B 06 00


Cấu hình Cacti với SNMP

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thiết lập Cacti và SNMP trên cùng máy chủ Linux. Vì thế, đi tiếp và cài đặt Cacti trên máy chủ Linux với SNMP vừa được cấu hình.

Sau khi cài đặt, giao diện web của Cacti có thể được truy cập với đường dẫn “http://172.17.1.44/cacti”, tất nhiên trong trường hợp của bạn là địa chỉ IP máy chủ của bạn.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509782_9aa10d1dcf_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509642_bde179865f_o

Những đường dẫn trong quá trình cài đặt Cacti là luôn đúng. Nhưng chúng có thể được kiểm tra lần nữa nếu cần thiết.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337004609_2246fa3fb3_o

Trong lần đầu cài đặt, tên đăng nhập và mật khẩu mặc định của Cacti là “admin” và “admin”. Bạn sẽ bị buộc phải thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509662_c8c9170a55_o

Thêm và quản lý thiết bị trong Cacti

Cacti sẽ thăm dò các thiết bị dựa trên chuỗi SNMP mà đã cấu hình trước đó. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ thêm máy chủ cục bộ mà SNMP đã được bật.

Để thêm thiết bị, chúng ta đăng nhập với quyền admin và đi đến giao diện điều khiển trong bảng quản trị Cacti. Chọn Console > Devices.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509572_e77c4f198e_o

Đã có một thiết bị với tên ‘localhost’. Chúng ta không cần đến nó và sẽ tạo các biểu đồ mới. Chúng ta có thể xóa thiết bị này từ danh sách và thêm thiết bị mới bằng cách sử dụng nút ‘add’.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509542_53b66aaa0a_o

Tiếp theo, chúng ta thiết lập tham số của thiết bị.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337243978_7c275cfe19_o

Bây giờ thiết bị đó đã được thêm vào, chúng ta chỉ định biểu đồ mẫu mà chúng ta muốn tạo ra. Phần này có thể được tìm thấy trong phần dưới cùng của trang.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15500735856_a836c88b73_o

Và sau đó chúng ta tiến hành tạo các biểu đồ.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337004439_53f14ffd54_o

Ở đây, chúng ta tạo các biểu đồ cho trung bình tải, bộ nhớ, ổ cứng, và vi xử lý.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337298377_93932614e4_o

Giao diện đồ thị và bộ tính 64-bit

Theo mặc định, Cacti sử dụng bộ tính 32-bit trong các truy vấn SNMP . bộ đếm 32-bit là đủ cho hầu hết các đồ thị băng thông, nhưng chúng không làm việc đúng cho đồ thị lớn hơn 100 Mbps. Nếu biết rằng băng thông sẽ vượt quá hơn 100 Mbps, nó luôn được khuyên sử dụng bộ tính 64-bit . Sử dụng bộ tính 64-bit là không quá khó.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15500735726_e9423e37a9_o

Lưu ý: Nó mất khoảng 15 phút cho Cacti để sinh ra đồ thị mới, không có lựa chọn nào khác.

Tạo các cây đồ thị

Đây là các hình minh họa  làm thế nào để tạo cây đồ thị và thêm các đồ thị vào cây đó.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337004399_ddaeec182b_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15500735676_105164f5ac_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15520734261_dd981e120d_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523900985_d1f6189e9f_o

Chúng ta có thể kiểm lại đồ thị trong cây đồ thị.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15523509172_0fd2bff530_o

Quản lý người dùng

Cuối cùng, chúng ta tạo một người dùng với quyền chỉ xem đồ thị mà chúng ta đã tạo. Cacti đã xây dựng sẵn hệ thống quản lý người dùng, và nó tùy biến cao.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15520734331_4499f082fc_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337155160_d70a0ed3c3_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15337243828_f149235cc7_o

Sau khi hoàn thành các bước này, chúng ta có thể đăng nhập với tên ‘user1′ và kiểm tra người dùng này có thể xem đồ thị mà ta cho phép.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15500735436_4fec2cb728_o
Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi 15520734051_7465b16918_o

Và như vậy, chúng ta đã triển khai một máy chủ Cacti trong hệ thống giám sát mạng . Cacti là ổn định, và có thể làm việc với  lượng lớn đồ thị mà không bị vấn đề gì.

      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Bảy công cụ giám sát dựa trên nguồn mở tuyệt vời

Giám sát hệ thống và mạng là lĩnh vực rộng. Có nhiều giải pháp giám sát dành cho máy chủ, mạng và ứng dụng. Đồng thời cũng có những giải pháp theo dõi tốc độ, hiệu năng của hệ thống và thiết bị, đưa ra những dự đoán và phân tích.

10 phần mềm miễn phí cho việc giám sát máy chủ và hệ thống mạng:

Vài công cụ sẽ cảnh báo khi nhận diện sự cố trong khi vài công cụ khác thậm chí có thể xử lý luôn sự cố sau khi cảnh báo. Dưới đây là một số giải pháp nguồn mở trong số này có thể bạn quan tâm.

Cacti

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Cacti

Đây là chương trình giám sát hiệu năng hệ thống rất chuyên sâu, đưa ra đồ thị giám sát, giúp bạn theo dõi mọi thứ qua biểu đồ. Từ ổ cứng vận hành, tốc độ quạt cho đến điện năng, Cacti có thể theo dõi tất cả theo thời gian thực.

Nagios

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Nagios

Đây là công cụ giám sát hệ thống và mạng khá lâu đời. Nó chạy nhanh, ổn định và rất nhiều tuỳ biến. Nagios  có thể là thách thức đối với các công cụ mới. Có thể thế mạnh của nó là nhiều tính năng chuyên sâu, phức tạp nên nó có thể giám sát được mọi yếu tố. Có thể điểm yếu duy nhất của nó chính là giao diện.

Icinga

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Icinga

Có thể xem Icinga là một bản khác của Nagios với giao diện mới hơn. Nó có một framework giám sát và cảnh báo xuyên suốt, được thiết kế khá “thoáng” và nhiều tuỳ chọn cũng như Nagios, nhưng có vài điểm khác biệt về tuỳ chọn cho giao diện Web. Icinga 1 giống với Nagios, trong khi Icinga 2 được viết lại. Người dùng Nagios có thể chuyển sang Icinga 1 rất dễ dàng.

NeDi

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Nedi

NeDi có thể chưa được nhiều người biết đến nhưng nó thực sự là giải pháp rất tốt để theo dõi các thiết bị qua mạng. Nó liên tục dò mọi thứ trên mạng, theo dõi mọi thứ nó phát hiện được. Nó có thể cung cấp vị trí hiện thời của bất kỳ thiết bị nào cũng như ghi lại mọi lịch sử của thiết bị đó.

NeDi có thể dùng để định vị thiết bị bị mất cắp hoặc thất lạc bằng cách cảnh báo bạn nếu nó thấy thiết bị đó xuất hiện lại trên mạng. Thậm chí nó có thể hiển thị mọi kết nối mà nó phát hiện được trên bản đồ, hiển thị mọi đa liên kết trên mạng, thậm chí báo cáo ở mức cổng kết nối.

Observium

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Observium

Công cụ này kết hợp giám sát hệ thống và mạng. Nó sử dụng dữ liệu tĩnh kết hợp với dữ liệu tự động nhận diện trên máy chủ và thiết bị trên mạng để đưa ra nhiều phương pháp giám sát khác nhau và có thể cấu hình để theo dõi những chỉ số cụ thể nào đó. Giao diện Web rất gọn đẹp và dễ định vị.

Như trong hình, Observium cũng có thể hiển thị vị trí địa lý của các thiết bị đang theo dõi trên một bản đồ. Giao diện cũng có các hộp hiển thị cảnh báo hiện thời và số lượng thiết bị đang theo dõi.

Zabbix

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Zabbix

Công cụ này giám sát máy chủ và mạng bằng rất nhiều công cụ. Có những agent Zabbix cho nhiều hệ điều hành khác nhau, hoặc bạn có thể chọn sử dụng cách kiểm tra thụ động, gồm SNMP để giám sát host và các thiết bị mạng. Bạn cũng có thể tìm được nhiều công cụ cảnh báo và thông báo. Giao diện Web có thể tuỳ biến giúp bạn dễ theo dõi những thành phần mà mình quan tâm nhất. Ngoài ra, Zabbix có các công cụ đặc biệt để giám sát các ứng dụng web và các hypervisor ảo hoá.

Zabbix cũng có thể vẽ ra các biểu đồ đa liên kết logic, liệt kê chi tiết các đối tượng được giám sát. Những biểu đồ như vậy cũng có thể tuỳ biết và tạo thành nhóm các thiết bị được giám sát.

Ntop

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Ntop

Đây là công cụ lần theo dấu packet dữ liệu qua giao diện Web gọn ghẽ, hiển thị dữ liệu thời gian thực trên mạng. Dữ liệu tức thời đang luân chuyển trên mạng được hiển thị dạng đồ thị chi tiết. Thông tin dữ liệu host và giao tiếp của host cũng được hiển thị theo thời gian thực.

Bùi Lê Duy

Xem thêm:
- The Top 20 Free Network Monitoring and Analysis Tools for Sys Admins
- Five free network monitoring tools
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

10 lý do nên dùng giải pháp giám sát hệ thống mạng

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Giap-p10
Khi càng nhiều công ty hoạt động dựa trên hệ thống mạng nội bộ, việc giám sát hệ thống cũng trở nên quan trọng hơn. Các sự cố gián đoạn hệ thống mạng, máy chủ không hoạt động, các dịch vụ và ứng dụng gặp vấn đề… đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp. Tổn thất có thể lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu USD tùy theo doanh thu và lĩnh vực hoạt động. Với khả năng giải quyết vấn đề trước cả khi người dùng nhận ra, sử dụng giải pháp giám sát hệ thống mạng (Network Monitoring Solution–NMS) sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và cắt giảm đáng kể chi phí quản lý hệ thống.

Để duy trì độ ổn định và sẵn sàng cho hệ thống mạng nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động liên tục, các doanh nghiệp ngày nay luôn phải đối mặt rất nhiều thách thức. Tìm kiếm giải pháp hiệu quả để giải quyết các thách thức này luôn là mối quan tâm hàng đầu. 10 lý do dưới đây sẽ thuyết phục vì sao bạn nên đầu tư cho một NMS, bất kể bạn là CEO, trưởng phòng IT hay nhân viên quản trị hệ thống.

1. Gửi thông báo

Khi NMS giám sát theo thời gian thực và phát hiện bất kỳ sự kiện bất thường nào, nhà quản trị sẽ nhận được thông báo ngay lập tức qua tin nhắn hoặc thư điện tử. Nhờ đó, mọi vấn đề xảy ra trên hệ thống luôn được cập nhật, cho phép nhà quản trị có thể đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời cả khi không có mặt tại văn phòng. Nếu không có NMS, nhà quản trị buộc phải tự tìm kiếm vấn đề, hoặc chờ sự cố xảy ra mới bắt đầu tìm cách khắc phục.

2. Lập kế hoạch cải tiến

NMS cho phép nhà quản trị nhận diện những vấn đề xảy ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần. Ví dụ, một thiết bị phần cứng bị lỗi lặp lại vài lần trong tháng. Nếu không có NMS, nhà quản trị có thể không để ý đến vấn đề này. Trường hợp này cũng tương tự với các ứng dụng, dịch vụ: các lỗi có thể xảy ra với tần suất cao nhưng trong thời gian ngắn đến nỗi nhà quản trị không nhận ra. Khi có NMS giám sát mạng liên tục, bất kì sự cố dù nhỏ đến đâu cũng được ghi nhận lại. Từ đó, các nhà quản trị có thể đưa ra kế hoạch nâng cấp phần cứng hay cải thiện hiệu suất ứng dụng.

3. Chẩn đoán sự cố

Hãy tưởng tượng viễn cảnh hệ thống website của doanh nghiệp sụp đổ. Nếu không có NMS, bạn không thể biết chuyện gì đã xảy ra với hệ thống website, máy chủ hay các ứng dụng chạy trên hệ thống của mình. NMS sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc với khả năng tìm ra nguyên nhân, phân tích và chuẩn đoán sự cố.

4. Khắc phục thảm họa

Ngay khi nhận được cảnh báo về sự cố trong hệ thống, nhà quản trị phải tìm mọi cách để khắc phục chúng nhanh nhất, giảm thiểu thời gian gián đoạn của hệ thống. NMS cung cấp cái nhìn chi tiết vào sự cố, giúp đánh giá mức độ nghiêm trọng và ước tính thời gian để khắc phục sự cố. Nếu thời gian khắc phục kéo dài, nhà quản trị phải tính đến phương án khởi động hệ thống dự phòng, nối lại tính thông suốt cho hệ thống và hoạt động của doanh nghiệp.

5. Đảm bảo hoạt động của Hệ thống bảo mật

Dù tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực cho các giải pháp bảo mật bao gồm phần cứng và phần mềm, nhưng nếu không có hệ thống giám sát mạng, doanh nghiệp không thể đảm bảo các giải pháp đó hoạt động như mong muốn. Với NMS, doanh nghiệp có thể giám sát tình trạng hệ thống bảo mật, đánh giá hiệu quả và khai thác hệ thống này một cách triệt để hơn.

6. Theo dõi các ứng dụng trên web

Một doanh nghiệp có thể triển khai ứng dụng bán hàng, kế toán cho mình và khách hàng trên cùng một máy chủ. Do đó, người quản trị sẽ rất khó khăn trong việc theo dõi từng ứng dụng để phát hiện các sự cố. NMS sẽ cho phép doanh nghiệp theo dõi và cập nhật, phát hiện và khắc phục các vấn đề của ứng dụng trước khi người dùng và khách hàng phàn nàn.

7. Xử lý sự cố bất kể thời gian, không gian

Các giải pháp giám sát mạng ngày nay thường đi kèm tính năng truy cập từ xa. Điều đó cho phép nhà quản trị có thể truy cập vào thiết bị để xử lý sự cố từ bất kì nơi đâu mà không cần phải đến văn phòng, thậm chí có thể xử lý sự cố cho các chi nhánh cách đó hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, một nhược điểm của tính năng truy cập từ xa là chỉ dùng được khi hệ thống mạng vẫn còn hoạt động. Để khắc phục hạn chế này, doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư một hệ thống quản trị độc lập với hệ thống mạng (giải pháp out-bound), chẳng hạn hệ thống KVM IP, Service Processor dành cho máy chủ hay hệ thống quản trị Serial Console dành cho các thiết bị mạng.

8. Đảm bảo độ sẵn sàng

NMS tối đa hóa độ sẵn sàng cho hệ thống bằng cách giám sát tất cả các thiết bị hoạt động trong hệ thống mạng, bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng và các ứng dụng. Khi có sự cố, NMS sẽ tự động cảnh báo để nhà quản trị có giải pháp kịp thời. Một số sản phẩm NMS của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới còn có khả năng khuyến nghị, hướng dẫn các bước cho nhà quản trị khắc phục sự cố. Giải pháp do hệ thống đưa ra có thể không chính xác 100% vì chỉ là tập hợp kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực, nhưng chúng cũng góp phần giảm thiểu thời gian tìm kiếm giải pháp, đặc biệt với các nhà quản trị chưa có nhiều kinh nghiệm.

9. Tiết kiệm chi phí

Với mỗi loại sự cố, nhà quản trị có thể sử dụng công cụ khác nhau để tìm kiếm và xử lý chúng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, học hỏi và sử dụng cùng lúc nhiều công cụ sẽ rất tốn kém thời gian và tiền bạc. Bằng cách sử dụng một giải pháp NMS, nhà quản trị có thể xử lý sự cố nhanh hơn, dễ dàng hơn và hạn chế rủi ro bảo mật so với sử dụng các phần mềm miễn phí. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đầu tư tập trung hơn và tiết kiệm chi phí về nhân lực so với việc phải tìm kiếm một chuyên gia có khả năng sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Vũ Quang Minh - Theo GFI
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Bộ công cụ giám sát mạng toàn diện

Quản Trị Mạng - Giám sát mạng là một chức năng đa dạng với nhiều nhiệm vụ mà người quản trị hệ thống mạng máy tính cần phải thực hiện. Để đơn giản hóa công tác quản trị và nâng cao hiệu năng của hệ thống mạng, trong bài báo này, chúng tôi xin chia sẻ bộ công cụ khá đầy đủ phục vụ mục tiêu giám sát mạng toàn diện.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Image1

1. Quản lý băng thông với Bandwidth Splitter

Có rất nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý băng thông như: Bandwidth Monitor, NetFlow Analyzer... Hiện nay, Bandwidth Splitter là phần mềm được sử dụng phổ biến trong các tổ chức và doanh nghiệp. Ưu điểm của công cụ này là nhỏ gọn, tích hợp trên tường lửa ISA Server để cho phép người quản trị thực hiện các tác vụ như: giới hạn băng thông cho người dùng nội bộ, cung cấp băng thông cho người dùng ưu tiên, giới hạn dung lượng download/upload cho người dùng nội bộ, cung cấp download/upload không giới hạn cho users ưu tiên, và theo dõi trạng thái sử dụng băng thông của người dùng.

Giao diện của Bandwidth Splitter khá đơn giản và dễ sử dụng. Sau khi download và cài đặt lên máy chủ ISA Server, bạn tiến hành tạo các luật về băng thông và dung lượng download/upload tại các mục Shaping Rules và Quota Rules. Để theo dõi trạng thái sử dụng băng thông, bạn sử dụng chức năng Monitoring.

Kích thước gói cài đặt khoảng 2MB, download tại đây.

2. Quản lý tập trung với Ideal Administration

Hiện nay, phần lớn các hệ thống mạng của các tổ chức và doanh nghiệp được triển khai theo mô hình domain, trong đó một số máy chủ quản lý toàn bộ hoạt động của các máy trạm trong mạng. Tuy nhiên, bản thân các máy chủ còn hạn chế trong việc hỗ trợ các chức năng quản trị, vì vậy Ideal Administration đã ra đời như một trong những giải pháp tiêu biểu hỗ trợ quản trị hệ thống mạng một cách tập trung. Từ một máy tính cài đặt Ideal, bạn có thể quản lý toàn bộ máy chủ, máy trạm, máy in, người dùng… trong toàn mạng.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Image3

Ideal bao gồm nhiều chức năng nhưng cách sử dụng mỗi chức năng khá đơn giản. Sau khi cài đặt thành công trên một máy tính trong domain, toàn bộ tài nguyên mạng sẽ xuất hiện trên công cụ này. Tại đây, người quản trị sẽ thực hiện các thao tác giám sát cần thiết.

Kích thước gói cài đặt khoảng 18MB, download tại đây.

3. Quản lý các chính sách với GPMC

GPMC (Group Policy Management Console) là công cụ do Microsoft cung cấp, hỗ trợ người quản trị hệ thống mạng Windows triển khai các chính sách hệ thống.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Image2

Bằng cách cài đặt công cụ này trên máy chủ Active Directory, bạn có thể dễ dàng áp dụng các chính sách hệ thống trên toàn mạng. Kích thước gói cài đặt khoảng 5MB, download tại đây.

4. Quản lý dịch vụ mạng với Total Server Monitor

Để quản lý trạng thái máy chủ, dịch vụ và các ứng dụng trong mạng, người quản trị có thể sử dụng Total Server Monitor. Công cụ này theo dõi các máy chủ, dịch vụ và thông báo cho người quản trị khi có vấn đề xảy ra. Máy không trả lời HTTP, POP3, FTP - Total Server Monitor sẽ thông báo cho bạn về vấn đề. Kích thước công cụ khoảng 5MB, download tại đây.

Ngoài ra, cùng chức năng này, người quản trị có thể sử dụng phần mềm nguồn mở Nagios. Đây là một công cụ giám sát đa chức năng, tuy nhiên, vì hoạt động trên Linux nên thao tác cài đặt khá phức tạp. Người dùng có thể download tại đây.

5. Quản lý địa chỉ IP với Advanced IP Scanner 2.0

Quản lý địa chỉ IP là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản trị mạng. Hiện nay, có khá nhiều công cụ quản lý địa chỉ IP như: IP-Tools, IP Address Management Tool... Trong số đó, Advanced IP Scanner 2.0 là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi. Là một phần mềm miễn phí, IP Scanner cho phép bạn quét toàn bộ máy tính trong mạng và thu thập được những tài nguyên mạng như: địa chỉ IP, tên máy tính, thư mục chia sẻ…

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Image4

Kích thước gói cài đặt khoảng 8MB, download tại đây. Với một bộ gồm các công cụ vừa nêu, người quản trị có thể yên tâm thực hiện các hoạt động giám sát hệ thống mạng của mình một cách hiệu quả.

Tô Thanh Hải - tthhai@live.com
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

5 công cụ giám sát mạng hữu ích

QuanTriMang - Phòng IT có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc giám sát thường xuyên môi trường làm việc để đảm bảo mọi việc hoạt động trôi chảy và luôn có một nguồn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.[/b]Khả năng hoạt động của cơ sở hạ tầng là phần cốt lõi nhằm giúp các dịch vụ của công việc kinh doanh được diễn ra liên tục và các vấn đề về khả năng hoạt động sẽ gây khó khăn cho phòng IT và khó có thể giải quyết. May mắn thay, rất nhiều công cụ miễn phí trên thị trường hiện nay có thể giám sát khả năng hoạt động của mạng và giúp nhận diện các vấn đề trước khi nó phát sinh.

1: Multi Router Traffic Grapher (MRTG)

MRTG là một công cụ giám sát mạng đã xuất hiện từ lâu và cung cấp thông tin cơ bản nhưng rất hữu ích. Giống như tất cả các công cụ khác trong bài này, MRTG thu thập thông tin bằng cách sử dụng SNMP (Simple Network Management Protocol) sau đó hiển thị các xu hướng của dữ liệu. Trong hình A, bạn có thể xem dữ liệu hàng ngày của một router được giám sát bởi MRTG. Hình B hiển thị một đồ thị, thể hiện thông tin đã thu thập được trong vòng một năm. Đây chính là sức mạnh thực sự của những công cụ này – chúng cung cấp cho người dùng dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NetworkMonitor2
Hình A: Đồ thị biểu hiện dữ liệu hàng ngày MRTG thu được.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NetworkMonitor3
Hình B: Sử dụng đồ thị biểu hiện dữ liệu hàng năm để lên kế hoạch dài hạn.


2: Cacti

Trước tiên, hãy nói đôi chút về thông tin cơ bản. RRDTool là công cụ được tạo bởi lập trình viên đã tạo ra MRTG. RRDTool được thiết kế với mục đích chung “khả năng ghi dữ liệu hoạt động tốt và lập đồ họa cho toàn bộ hệ thống”. Về cơ bản, nếu bạn cần một phương pháp để giám sát thứ gì đó trong một khoảng thời gian, RRDTool là lựa chọn hợp lý.

Vậy nó sẽ làm gì với Cacti? Bản chất RRDTool không thực sự tiện ích. Nó vẫn cần một cơ chế nào đó để thu thập dữ liệu trong background mà RRDTool sử dụng để tạo đồ họa. Cacti chính là hệ thống ngoại vi cho RRDTool. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin RRDTool cần để tạo đồ thị. Cacti cho phép người dùng tạo nguồn dữ liệu (thông thường là các kết nối SNMP để giám sát các thiết bị), thu thập dữ liệu từ những thiết bị này, cho phép người dùng nhóm các đồ họa lại giống như hệ thống, cho phép quản lý phân quyền cho người dùng đối với dữ liệu đang giám sát và rất nhiều tính năng khác.

Cũng như với MRTG, Cacti cung cấp cho người dùng nhiều khoảng thời gian để xem thông tin thu thập được. Trong hình C, bạn có thể biết được Cacti thực hiện rất tốt công việc hiển thị xu hướng thông tin trong dạng đồ thị. Ở bên trái của hiển thị, xem cách Cacti cho phép bạn nhóm các đồ thị để giúp mọi thứ dễ tìm hơn.

Cacti sẽ yêu cầu người dùng thiết lập từ đầu để sử dụng. Bạn có thể tăng tốc quá trình triển khai bằng cách trả một mức phí nhỏ để download máy tính ảo đã được cấu hình trước từ JumpBox.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NetworkMonitor4
Hình C: Cacti sẽ giúp việc quản lý nhiều đồ thị dễ dàng hơn

3: PRTG (30 sensors free)

Được cung cấp bởi công ty Paessler, PRTG (là từ viết tắt của Paessler Router Traffic Grapher) cung cấp cách nhanh chóng để thực hiện quá trình giám sát các thiết bị kết nối với mạng mà không yêu cầu cài đặt. PRTG cũng cho phép bạn giám sát các hệ thống quan trọng khác, ví như Exchange, SQL, VMware, và Windows, bằng cách sử dụng Windows Management Instrumentation (WMI) và kết nối tới host vCenter, ESX/ESXi.

PRTG không hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể triển khai phiên bản miễn phí, nhưng nó lại bị hạn chế. Bạn chỉ nhận được 30 sensor. Trong PRTG, sensor là một thành phần giám sát đơn. Bạn có thể sử dụng một sensor để giám sát ổ cứng, sensor khác để giám sát sử dụng RAM, cái khác để giám sát tổng băng thông đang sử dụng,... và nhanh chóng tận dụng hàng trăm hoặc hàng ngàn sensor. Có vẻ cách này hơi tốn tiền, nhưng nó lại là lựa chọn tuyệt vời để giám sát những gì mình cần.


4: Spiceworks

Spiceworks đã xuất hiện được một thời gian. Đây là công cụ toàn diện để giám sát mạng theo nhóm, hỗ trợ, quản lý UPS (uninterruptible power supply – cung cấp nguồn điện không ngắt quãng), RFQ, công cụ đánh giá máy tính, cộng đồng trực tuyến,.... Spiceworks đã khởi động hệ thống hỗ trợ và đánh giá mạng. Nó hỗ trợ quảng cáo và hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể tham gia vào cộng đồng IT practitioners rộng lớn để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh. Tại thời điểm viết bài, Spiceworks thông báo rằng họ hỗ trợ gần 1,8 triệu chuyên gia IT. Phần mềm này có tốc độ cài đặt nhanh chóng trên máy tính Windows.

Một module đáng chú ý trong Spiceworks cho phép người dùng giám sát sức khỏe mạng và hệ thống. Trong hình D, bạn có thể xem một trang của Spiceworks có hiển thị hiện trạng sức khỏe chung của tất cả các thiết bị.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NetworkMonitor5
Hình D: Spiceworks là ứng dụng miễn phí và rất dễ cài đặt.

5: Observium

Theo thông tin trên trang web của Observium: “Observium là công cụ giám sát mạng dựa trên khả năng tự động dò tìm PHP/MySQL/SNMP, bao gồm hỗ trợ cho rất nhiều phần cứng mạng và hệ điều hành, bao gồm Cisco, Linux, FreeBSD, Juniper, Brocade, Foundry, HP,...”.

Phần mềm Observium được khá nhiều người yêu thích. Nó cung cấp rất nhiều thông tin theo cách dễ quản lý. Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ quản lý mạng hiệu quả, download và sử dụng phần mềm Observium. Thêm vào đó, phần mềm này hoàn toàn miễn phí.

Trong hình E, hãy chú ý cách Observium chuyển tất cả các thông tin quan trọng lên trước và ở giữa. Bạn có thể xem thông tin hiện tại và trước đó trong định dạng rất dễ đọc.

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi NetworkMonitor6
Hình E: Màn hình đồ thị băng thông của Observium

Lamle (Theo Techrepublic)
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Theo dõi thông và phân tích mạng Wifi với Acrylic Wifi

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Acrylic-WiFi-channel-analyzer-site-survey-software

Để theo dõi thông tin và phân tích các mạng Wifi thì có rất nhiều phần mềm trên thị trường. Một trong số đó là Free. Acrylic Wifi Free hiển thị thông tin về các thiết bị phát Wifi cũng như các thiết bị kết nối, cơ chế mã hoá cũng như mật khẩu đơn giản. Acrylic Wifi hỗ trợ truy vấn thông tin từ tất cả các chuẩn mạng Wifi 802.11a/b/g/n/ac

Một số chức năng có thể liệt kê như sau:


 • Hiển thị thông tin thiết bị phát Wifi (AP) cũng như thông tin các thiết bị kết nối
 • Hiển thị chất lượng sóng thông qua biểu đồ
 • Chức năng Inventory đặt tên cho các thiết bị Wifi đã biết
 • Hiển thị mật khẩu và các mã WPS (chức năng kiểm tra mật khẩu)
 • Hỗ trợ hiển thị cả 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz
 • Hiển thị thông tin mã hoá của tất cả các chuẩn mã hoá như WEP, WPA, WPA2 cũng như Enterprise 802.1X
 • Yêu cầu thiết bị nằm trong danh sách thiết bị hỗ trợ.


Danh sách thiết bị hỗ trợ

Chipset/modelDriver / WLAN Card detailsPacket captureSignal levels
Dell wireless 1702 b/g/nintegrated with Dell vostro★★★★★
Ralink RT2870/3070 / Alphaexternal usb★★★★no
Qualcom Atheros AR5BMD222 b/g/nIntegrated Acer Iconia W700P (Drv 10.0.0.270)★★★★n/a
D-Link DWA-182 Revision A1 a/g/n/ac (Broadcom BCM43526 )external usb★★★★★★★★★★
D-Link Wireless G DWA-110 b/g (RT73 chipset)external usb★★★★★★★★★★
Atheros AR9485WB-EG b/g/nlenovo laptop (internal)★★★★★★★★
UBIQUITI SR71 USBWith driver 3.5.0.4. (FCS invalid)★★★
Proxim 8494-WDORiNOCO 802.11a/b/g/n (driver 2.2.0)★★★
Cisco Linksys AE3000driver 3.2.8.0 (packets with wrong FCS)no
Edimax AC1200driver 1.0.16nono
Edimax AC 600n/anono
TP-LINK TL-WN722NCon driver 2.0.0.62★★★★★★★★
NetGear A6200 (Broadcom)1.0.0.26★★★★★★★★★★
Atheros AR9002WB-1NG (internal card)9.2.0.206★★★★★★★★
Broadcom BCM94352HMB 802.11ac 2×2 WI-FI AdapterDriver 6.30.223.170 2013.09.06 (not verified)★★★★★★★★
D-Link DWA-645 agn – AR5416 Driver 6.30.223.170 2013.09.06 (not verified)★★★★★★★★
AR5008X ABGN (integrada DELL) n/a (not verified)★★★★★★★★
RTL8187 chipset (bg) n/a (not verified)★★★★★★

Ngoài ra còn có các chức năng cao cấp như:


 • Nhận dạng các mạng ẩn danh với chế độ Monitor mode capture
 • Chức năng xem các gói tin được bắt từ mạng Wifi
 • Tích hợp với Wireshark, hỗ trợ Wireshark bắt và đọc các gói tin trong môi trường Windows
 • Các gói tin được lưu dưới dạng pcap, tương thích với các phần phân tích trên thị trường như Wireshark, aircark-ng…


Ảnh chụp màn hình

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Acryli10

Bắt gói tin WLAN

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Acryli10

Acrylic Wifi có 2 phiên bản: FreePro 29,99 €.

Ngoài ra còn có Acrylic WiFi Heatmaps (dùng thử 30 ngày) dùng cho thiết kế. Giá 599,00 €.
      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 465

Danh vọng : 821

Uy tín : 0

Theo dõi thông và phân tích mạng Wifi với inSSIDER của MetaGeek

Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi OTSQAESXOl4GLx2apEe8HQ-MetaGeek_Logo_Primary


inSSIDer:

inSSIDER cũng là một phần mềm tương đối nổi tiếng để xem thông tin mạng Wifi. Bản Home miễn phí khá là hạn chế tính năng, nếu so sánh với Acrylic Wifi thì Acrylic Wifi đầy đủ các món ăn chơi hơn.

Về các thông số inSSIDER hiển thị khá chi tiết về các thông số cần thiết như:


 • SSID – Tên mạng Wifi
 • Địa chỉ MAC
 • Chất lượng sóng
 • Kênh truyền
 • Chế độ bảo mật
 • Chuẩn Wifi


Giao thức SNMP trong việc giám sát hệ thống mạng & phân tích wifi Inssid10

Download phiên bản inSSIDER Home ở link: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html

Bên cạnh đó, inSSIDER có nhiều phiên bản có phí khác nhau: inSSIDer4, inSSIDer Office, Eye P.A. + AirPcap, Wi-Spy + Chanalyzer
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất