Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
theo các cấp học


A. Tài liệu bậc học Mầm non

MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội
MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non
MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non
MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non
MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng
MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo
MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển
thể chất
MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức
MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản
MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non
MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non
MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục
MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non
MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non
MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non
MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non
MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

B. Tài liệu khối Tiểu học

TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm
TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
TH8: Thư viện trường học thân thiện
TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
TH10: Giáo dục hòa nhập
TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe
TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học
TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học
TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm
TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học
TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

C. Tài liệu khối Trung học cơ sở

THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
THCS16: Hồ sơ dạy học
THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

D. Tài liệu khối Trung học phổ thông

THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông
THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT
THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT
THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT
THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT
THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT
THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT
THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học
THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT
THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT
THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
THPT18: Phương pháp dạy học tích cực
THPT19: Dạy học với CNT
THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT
THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học
THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục
THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm
THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT
THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT
THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT
THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

E. Tài liệu Khối Giáo dục thường xuyên

GDTX1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân
GDTX2: Sự hình thàn và phát triển các mô hình cơ sở GDTX ở Việt Nam
GDTX3: Đặc điểm của đối tượng GDTX
GDTX4: Hoạt động học tập của người lớn
GDTX5: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập
GDTX6: Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học
GDTX7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng
GDTX8: Xây dựng môi trường học tập cho học viên GDTX
GDTX9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX
GDTX10: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
GDTX11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên GDTX
GDTX2: Khắc phục rào cản học tập cho học viên GDTX
GDTX13: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên GDTX
GDTX14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực
GDTX15: Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên
GDTX16: Đổi mới phương pháp dạy học trong GDTX
GDTX17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên
GDTX18: Khai thác, ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học
GDTX19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở GDTX
GDTX20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học
GDTX21: Thiết kế giáo án điện tử và sử dụng phần mềm dạy học
GDTX22: Hướng dẫn biên sạon giáo án
GDTX23: Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
GDTX24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
GDTX25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
GDTX26: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
GDTX27: Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp úng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
GDTX28: Nội dung và kĩ năng tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng
GDTX29: Xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lý duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng
GDTX30: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng
GDTX31: Một số kĩ năng cần thiết của giáo viên GDTX  để tham gia các hoạt động chính trị -xã hội
GDTX32: Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học của giáo viên GDTX
GDTX33: Kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm
GDTX34: Tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên GDTX
GDTX35: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong GDTX
GDTX36: Giáo dục hoà nhập trong GDTX

link để tải ở đây:
http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/

_________________
...lên non cuốc sỏi trồng hoa
mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông...
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất