Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thanh010
Duyệt binh chào mừng Đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ảnh: tư liệu)
Năm nay, kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2013) trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013. Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần củng cố lòng tin vào Đảng, vào chế độ XHCN của các tầng lớp nhân dân.

Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, 69 năm qua, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là Quân đội cách mạng gắn bó mật thiết với nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam tự hào với truyền thống và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1; cùng với toàn dân lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới gần 30 năm qua, QĐND Việt Nam đã góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mà thành tựu nổi bật là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn diện đất nước; đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh, thúc đẩy hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Những thành tựu đó đã tạo thế và lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; đồng thời, là thực tiễn sinh động bác bỏ mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng và chế độ XHCN của các thế lực thù địch.

Hiện nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước những thuận lợi to lớn, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức mà chúng ta cần nhận thức đầy đủ để nỗ lực vượt qua. Đó là sự tác động không thuận từ những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhất là sự phục hồi chậm chạp của kinh tế thế giới; sự tranh giành ảnh hưởng, cạnh tranh chiến lược của các nước lớn cùng những nguy cơ mất ổn định tiềm ẩn khác. Đó còn là sự chống phá quyết liệt bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Bên cạnh đó, còn có những thách thức từ nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế so với các nước trong khu vực; thách thức từ tình trạng tham nhũng, lãng phí và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cùng với những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện cơ chế, chính sách,... Đối với Quân đội ta, đó còn là thách thức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa nguồn lực đầu tư có hạn với nhu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa; giữa thực lực quốc phòng với yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để vượt qua những thách thức đó, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo; luôn kiên định mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Do đó, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, đảm bảo cho Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng và mục tiêu chiến đấu; đồng thời, cũng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Để QĐND Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo cho mọi cán bộ, chiến sĩ thực sự là những quân nhân cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn kiên định và chấp hành nghiêm túc, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, tích cực xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân; kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Thực hiện chức năng đội quân công tác, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 620-Ctr/QUTW của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW. Chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, nơi biên giới, hải đảo. Các đơn vị phải luôn sẵn sàng về mọi mặt, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn; coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường kiểm soát và quản lý biên giới, ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vượt biên trái phép và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, v.v.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”; chú trọng khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra qua Sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Bên cạnh đó, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chú trọng gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ trì với cấp ủy các cấp. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, nhằm đảm bảo cho Quân đội có đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, phải thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, thương binh - liệt sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chủ động và tích cực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị, cùng Quyết định 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cùng với việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phải chú trọng xây dựng về tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các mặt công tác khác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm, thực hiện kiên quyết, chặt chẽ việc sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đúng Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng thủ tác chiến, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ ở tất cả các cấp; thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh trên các hướng, các địa bàn.

Trong thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định; trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, như: Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin - liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật. Cần quán triệt sâu sắc rằng: mỗi đồng tiền đầu tư để xây dựng Quân đội đều là công sức, tiền của của nhân dân; vì thế, chúng ta phải nêu cao ý thức trách nhiệm, sử dụng thật hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta phải khai thác tốt mọi nguồn lực, lấy phát huy nội lực là chính, kết hợp với tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài thông qua hợp tác quốc tế để củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội từng bước hiện đại. Đồng thời, phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; trọng tâm là hoàn thành kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng 5 năm (2011 - 2015), tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, phải quán triệt sâu sắc quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực tự cường của Đảng và cần thấy rằng công nghiệp quốc phòng là một bộ phận của công nghiệp quốc gia. Do đó, phải kết hợp chặt chẽ công nghiệp quốc phòng với các ngành công nghiệp dân sinh, để một mặt, góp phần thúc đẩy công nghiệp quốc gia phát triển; mặt khác, triệt để khai thác những thành tựu của công nghiệp quốc gia nhằm nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng, nhất là năng lực tự bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mục tiêu của việc xây dựng Quân đội từng bước hiện đại là nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của QĐND, đảm bảo cho Quân đội có đủ khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến. Trong quá trình thực hiện, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị; trong đó, con người là nhân tố quyết định. Vì thế, các đơn vị phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đơn vị phải chú trọng đổi mới, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện, vững chắc công tác huấn luyện - đào tạo, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng tác chiến của bộ đội, đảm bảo cho Quân đội ngày càng “tinh nhuệ”, thiện chiến. Để đạt được mục tiêu đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trước hết, phải nắm chắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác huấn luyện. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo, sát hợp với tính chất, đặc điểm, địa bàn, đối tượng, cách đánh và nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị, cả đơn vị thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Tăng cường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, bảo đảm khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, làm chủ và sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Hiện nay, trong khi đặt trọng tâm vào huấn luyện chiến đấu, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống chiến tranh, xung đột, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, các đơn vị phải thường xuyên chú trọng huấn luyện cho bộ đội kỹ năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố, v.v.

Đảng ta đã khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh từ sự kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, sự phối hợp hoạt động giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại. Trong thời gian tới, trên cơ sở quán triệt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường hội nhập quốc tế về quốc phòng; trong đó chú trọng hợp tác quốc tế về quốc phòng với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống. Qua đó, không ngừng tăng cường thực lực của nền quốc phòng toàn dân, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội, của nước ta trên trường quốc tế, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam bày tỏ niềm tin và lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Nhà nước và nhân dân đã thường xuyên chăm lo cho sự trưởng thành, vững mạnh của Quân đội trong 69 năm qua. Vững bước dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, QĐND Việt Nam nguyện mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

____________
1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb. CTQG,  H. 2000, tr. 349.
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất