Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

I. Nhóm chức năng Xử lý Công văn

TT
Tên Chức năng
Mô tả chi tiết
eOffice
V-Office
M-Office
1
Quản trị danh mục
Cho phép tạo lập, quản lý các danh mục cho người sử dụng, ví dụ danh mục sổ VB, HSCV, danh mục loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan, phòng ban, chức danh và các danh mục khác
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2
Quản lý VB đến
 
 
 
2.1
Nhập VB đến vào hệ thống
Cho phép định nghĩa và phân loại các loại văn bản đến, nhập các thuộc tính VB đến, nhập nội dung toàn văn của VB đến thông qua máy quét hoặc tệp đính kèm
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2.2
Chuyển xử lý VB đến theo quy trình điện tử đã được phê duyệt trong thiết kế
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2.3
Ghi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2.4
Theo dõi tình trạng xử lý VB đến
Hỗ trợ lãnh đạo các cấp tùy theo thẩm quyền có thể theo dõi tình trạng xử lý VB đến (và cả văn bản đi) theo các trạng thái:
VB trong hạn đã xử lý.
VB trong hạn đang xử lý.
VB trong  hạn chưa xử lý
VB quá hạn đã xử lý.
VB quá hạn đang xử lý.
VB quá hạn chưa xử lý.
VB đến hạn chưa xử lý (hạn xử lý VB bằng ngày hiện tại)
VB đến hạn đang xử lý.
Cho phép ghi vết xử lý VB
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2.5
Tìm kiếm, Tra cứu VB đến
Tìm kiếm VB theo các thuộc tính VB, tìm kiếm toàn văn
Tra cứu VB theo thời gian, theo biểu thức logic, theo tình trạng xử lý
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
3
Quản lý VB đi
 
 
 
3.1
Quản lý quá trình soạn thảo, dự thảo VB đi
Tạo lập dự thảo VB đi
Chỉnh sửa dự thảo VB đi
Thẩm tra VB đi
Tra cứu, tìm kiếm dự thảo VB đi
Cho phép ghi vết xử lý VB
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
3.2
Quản lý quá trình phát hành VB đi
Tự động cập nhật các thông tin VB đi
Nhập các thông tin bổ sung cho VB đi
Nhập nội dung toàn văn VB đi (gắn tệp điện tử, hoặc quét VB)
Tra cứu, tìm kiếm VB đi
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
4
Quản lý giao việc
 
 
 
4.1
Tạo công việc và giao việc
Thực hiện theo quy trình điện tử đã được phê duyệt trong thiết kế
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
4.2
Theo dõi tình trạng xử lý công việc
Cho phép Lãnh đạo theo dõi tình trạng xử lý công việc theo 4 trạng thái sau:
Công việc trong hạn đang xử lý
Công việc  trong  hạn chưa phân xử lý
Công việc quá hạn đã phân xử lý
Công việc quá hạn chưa phân xử lý
Cho phép lưu lại toàn bộ các thông tin trao đổi giữa các thành viên liên quan đến công việc trong quá trình xử lý.
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
4.3
Ghi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
4.4
Xử lý công việc được giao
Xử lý và cập nhật trạng thái xử lý công việc, lựa chọn một trong các trạng thái ở mục 4.2
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
5
Quản lý VB nội bộ
Quản lý VB nội bộ thực hiện các chức năng:
Tạo lập VB nội bộ.
Chỉnh sửa, xóa VB nội bộ.
Chuyển Văn thư cấp số/ hoặc trực tiếp chuyển sang các đơn vị cần thống báo, cần xin ý kiến
Tra cứu, tìm kiếm VB nội  bộ
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
6
Quản lý hồ sơ công việc
 
 
 
6.1
Quản lý thư mục lưu trữ HSCV
Quản lý thư mục lưu trữ HSCV bao gồm:
Lập thư mục lưu hồ sơ công việc
Sửa/xóa thư mục lưu HSCV
Phân quyền thư mục HSCV
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
6.2
Quản lý HSCV
Quản lý HSCV bao gồm:
Tạo lập HSCV: HS xử lý văn bản, HS giải quyết công việc, HS soạn thảo VB, HS văn bản liên quan, HS theo dõi hồi báo,
Sửa/xóa HSCV
Phân quyền HSCV
Gắn/bỏ các tài liệu trong HS
Cập nhật kết quả xử lý HSCV
 
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
7
Báo cáo thống kê
 
 
 
7.1
In sổ văn bản đến, văn bản đi
In sổ văn bản đến/đi theo số và theo ngày
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
7.2
In báo cáo thống kê tình trạng xử lý văn bản
In báo cáo thống kê số lượng văn bản đến đã giải quyết, chưa giải quyết trong hạn và chưa giải quyết quá hạn
Theo thời gian
Theo đơn vị/ theo cá nhân
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
8
Quản trị người dùng
Quản trị phòng ban, vai trò, người dùng, …
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
9
Quản trị hệ thống
Quản trị thông tin về cấu hình hệ thống: Thiết lập tham số cấu hình cho kết nối máy in, cơ sở dữ liệu, các hệ thống khác, thiết lập tham số chế độ làm việc, chế độ nhật ký, đăng nhập/đăng xuất…
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
 
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

II. Nhóm chức năng Kỹ thuật

TT
Tên Chức năng
eOffice
V-Office
M-Office
1
Cho phép tự định nghĩa các chu trình lưu chuyển văn bản đi, đến và nội bộ
Đáp ứng
Định nghĩa bằng giao diện đồ hoạ và đáp ứng rất tốt.
Không đáp ứng
Không đáp ứng
2
Đáp ứng khả năng tìm kiếm toàn văn (full text search) trong toàn bộ các CSDL
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
3
Đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng và mức CSDL
Đáp ứng
Có tính bảo mật cao ở các mức
Đáp ứng
Có tính bảo mật cao ở các mức
Đáp ứng
Có tính bảo mật cao ở các mức
      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1685

Uy tín : 11

III. Nhóm chức năng Điều hành công việc

TT
Tên Chức năng
Mô tả chi tiết
eOffice
V-Office
M-Office
1
Quản lý lịch làm việc, giao việc, nhắc việc
- Người sử dụng được phép đặt lịch làm việc cá nhân (các công việc định kỳ, đột xuất), chương trình tự động nhắc khi sắp đến thời hạn giải quyết công việc đó (người dùng chủ động xác định khoảng  thời gian, số lần nhắc trước khi công việc đến thời hạn giải quyết).
- Người sử dụng có thể ghi lại những kế hoạch định làm trong tương lai nhưng chưa xác định thời gian, chương trình tự động gợi cho người sử dụng nhớ đến những công việc này.
- Người dùng có thể nhắc việc cho người khác. Khi người được nhắc việc nhận được nhắc việc này thì hệ thống tự động báo về cho người nhắc việc biết là mình đã nhắc thành công.
- Không giới hạn số lượng lịch làm việc, kế hoạch định làm và số việc cần nhắc.
- Chương trình tự động ghi nhật ký các công việc, thống kê các công việc đã thực hiện theo ngày, tháng, năm để người dùng có thể xem lại, lập báo cáo công việc đã làm, …
Đáp ứng
Đáp ứng
Đáp ứng
2
Quản lý thông báo chung
- Tạo lập, xoá bỏ các hòm thư thông báo chung (nội quy, thông báo, giải trí, công cụ, ...) cho toàn cơ quan, từng phòng ban hay từng nhóm, cho phép gửi thông báo đến toàn thể CBCNV, từng phòng, một số phòng hoặc nhóm CBCNV (nhóm này do người dùng tự định nghĩa).
- Cho phép gửi thông báo, nội qui, kết luận, nội dung giao ban, lịch làm việc… đến toàn thể CBCNV, từng phòng, một số phòng hoặc nhóm CBCNV thông qua các hòm thư đã tạo lập.
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
3
Duyệt bài viết cho các trang web
- Chương trình cho phép qui định quyền hạn người dùng về chức năng gửi tin, gửi bài đến ban biên tập trang web và người dùng sẽ có quyền gửi tin bài theo quyền hạn đã định.
- Chương trình cung cấp tính năng duyệt bài cho ban biên tập để ban biên tập duyệt các bài viết trước khi đưa lên trang Web của Công ty.
- Người dùng có thể tra cứu, thống kê tin, bài theo nhiều tiêu chí như: thể loại tin bài, nguồn tin, nguồn bài, phòng ban, theo cá nhân, theo thời gian...
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
4
Quản lý gửi, nhận email
- Chương trình có sẵn tính năng là mail client, tích hợp được với các phần mềm mail server phổ biến: Mail Exchange, Mdaemon, Qmail, PostFix. (Nếu Công ty đã có sẵn mail server thì sử dụng luôn).
Chương trình có chức năng gửi và nhận thư điện tử giữa tất cả người dùng trong cơ quan với nhau và với các đối tượng ở bên ngoài (Yahoo, Gmail, Fpt, Vnn…) qua mạng Nội bộ hoặc Internet.
Đáp ứng
Không đáp ứng
Đáp ứng
5
Chia sẻ file, quản lý sổ địa chỉ
- Gửi được file  có định dạng bất kỳ (*.doc, *.xls, *.ppt, *.exe ....) trực tiếp từ máy tính của người dùng này đến máy tính của người dùng khác mà không cần sử dụng chức năng như chia sẻ  ổ đĩa, thư mục, copy qua USB, hoặc gửi qua email.
- Hệ thống thông báo cho người gửi biết được là người nhận có nhận file hay không nhận. Quá trình này được chương trình tự động ghi lại vào nhật ký.
- Không hạn chế số người nhận file trong một lần gửi. Không hạn chế số file trong một lần gửi.
- Tạo sổ địa chỉ cho người dùng với đầy đủ các thông tin của từng người: Họ và tên, email, số điện thoại,… Người dùng không phải tạo lập từng địa chỉ một.
- Tự động cập nhật địa chỉ email gửi đi mới, địa chỉ email nhận mới (chưa có trong sổ địa chỉ) vào sổ địa chỉ.
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
6
Hội thoại, chatting
- Người dùng có thể thực hiện hội thoại qua text, âm thanh hình ảnh.
- Có thể hội thoại theo nhóm.
- Có thể gửi tin đồng thời đến nhiều người.
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
7
Trưng cầu ý kiến
- Không giới hạn số cuộc trưng cầu ý kiến đồng thời (khi các cuộc trưng cầu ý kiến đang tiến hành, được phép bắt đầu cuộc trưng cầu ý kiến khác  về vấn đề khác, và  có thể tiếp tục nữa...).
- Không giới hạn số phương án  lựa chọn cho mỗi cuộc trưng cầu.
- Cho phép xác định khoảng thời gian được phép gửi ý kiến trưng cầu  cho mỗi cuộc trưng cầu.
- Cho phép chọn danh sách người dùng được tham gia trưng cầu ý kiến  cho mỗi cuộc trưng cầu.
- Cho phép chọn danh sách người dùng được xem kết quả trưng cầu  cho mỗi cuộc trưng cầu.
Hệ thống hỗ trợ phân quyền cho những ai được quyền tạo trưng cầu ý kiến.
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
8
Quản lý và gửi tin nhắn đến điện thoại di động
- Người dùng được phép gửi tin nhắn đến mỗi cá nhân
- Người dùng được phép gửi tin nhắn đến nhiều người dùng đồng thời.
- Hệ thống hỗ trợ phân quyền cho những người được quyền gửi tin nhắn ra di động
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
9
Hệ thống notify (popup)
- Tự động thông báo cho người dùng khi có thông tin mới (Thư, File, Công việc cấp trên giao, nhắc lịch làm việc… ), có kèm theo trích yếu nội dung .
- Có thể tạo chiến lược phân quyền notify cho cơ quan: Khi lãnh đạo gửi thông báo thì mọi người trong cơ quan đều được notify, nhưng khi một nhân viên khác gửi thì không nhất thiết lãnh đạo phải nhận được notify (tránh gây mất tập trung trong khi làm việc).
Đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
 
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất